Τιμολογούνται τα αστέρια στα ξενοδοχεία


Στα χέρια της επιτροπής τελών του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται το διάταγμα που θα καθορίζει τα αστέρια στα ξενοδοχεία. Η τεχνική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και την αναθεώρηση των τελών και δικαιωμάτων επί υπηρεσιών που παρέχουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες και τα ειδικά ταμεία. Έτσι, συμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» το διάταγμα βρίσκεται ενώπιον της εν λόγω επιτροπής, ώστε να τιμολογηθούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το υφυπουργείο Τουρισμού, στα πλαίσια της νομοθεσίας. 

Πάντως, οι ξενοδόχοι αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων διότι θα τους δώσει την απαραίτητη ευελιξία στη διαμόρφωση των χώρων τους. Μπορεί η νομοθεσία να έχει ήδη ψηφιστεί, ωστόσο, τις τελικές βαθμολογίες θα τις καθορίσει το υπουργικό διάταγμα.

Το αισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο ότι το διάταγμα θα μπορούσε να εκδοθεί περί τα τέλη Μαρτίου. Πολλά ξενοδοχεία αναμένουν το διάταγμα για να αιτηθούν αλλαγή στην κατηγοριοποίησή τους, διότι αναβάθμισαν τις υποδομές τους και βάση των ευέλικτων νέων κριτηρίων μπορούν να σκαρφαλώσουν κατηγορία.  


Το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ξενοδοχείων προνοεί σωρεία αλλαγών στη διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, μειώνει τη γραφειοκρατία με την απλοποίηση διαδικασιών για άδεια λειτουργίας και ενισχύει τις επιθεωρήσεις.


Ουσιαστικά εισήχθηκε ένα νέο σύστημα κατηγοριοποιήσης των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων, με έμφαση στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση και την ποικιλομορφία ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και το προφίλ του ξενοδοχείου. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει 24 υποχρεωτικά κριτήρια –μέσα από τα οποία διασφαλίζεται η συμμόρφωση με κανόνες ασφάλειας και υγείας– και 114 προαιρετικά κριτήρια –μέσα από τα οποία δίνεται η ευελιξία και η ευχέρεια στον επενδυτή να επιλέξει τον τύπο της ανάπτυξής του.


Μετά την αδειοδότηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και σε διάστημα δύο εβδομάδων πραγματοποιείται σχετική επιθεώρηση από λειτουργούς επιθεώρησης του Υφυπουργείου για την κατάταξη των επιχειρήσεων, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον νόμο και στους σχετικούς κανονισμούς. Ανάλογα με τα ευρήματα της επιθεώρησης θα γίνει και η σχετική εισήγηση από την Υπηρεσία για κατάταξή της σε αστέρια, όταν η περίπτωση αφορά ξενοδοχείο, και σε τάξη όταν η περίπτωση αφορά τουριστικό κατάλυμα.  


Πηγή:Φιλελεύθερος