Τέλος τα δελτία υγείας για φυγόστρατους λόγω ψυχολογικώνΕγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, σχετικά με την έκδοση δελτίου υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος απολύθηκε προσωρινά από την Εθνική Φρουρά λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση κατατέθηκε στην Επιτροπή Άμυνας, ώστε να μην είναι δυνατή η έκδοση δελτίου υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου από το έτος 2019 και εντεύθεν και ο οποίος κατέχει δυνάμει του Νόμου αυτού προσωρινό απολυτήριο είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (I5) είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσής του για στρατιωτική υπηρεσία, λόγω νοσήματος ή πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία.

Η τροποποίηση του νόμου εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 15 εναντίον. Αυτό σημαίνει ότι ούτε οι επαγγελματίες αθλητές θα μπορούν να απαλλάσσονται από την Εθνική Φρουρά, προφασιζόμενοι ψυχολογικά προβλήματα.


ΠΗΓΗ:philenews.com