Μένουν απλήρωτα τα πρόστιμα στην Αστυνομία


Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία πληρωμής εξωδίκων προστίμων, στο παρόν στάδιο δεν μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε πληρωμές για εξώδικες καταγγελίες, τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και μέσω εμπορικών τραπεζών. 

Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση με την επίλυση του εν λόγω προβλήματος καθώς και για την διευθέτηση των εκκρεμούσων πληρωμών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας.