Έρχονται νέες χρεώσεις στην Τράπεζα Κύπρου


Έρχονται αυξημένες χρεώσεις για ορισμένες συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου από τις 13 Ιανουαρίου 2020 σε μια προσπάθεια να εναρμονιστεί με τις διεθνείς εξελίξεις στην ηλεκτρονική τραπεζική. Ήδη, οι τράπεζες η μια μετά την άλλη εφαρμόζουν νέες αυξημένες προμήθειες επιδιώκοντας να σπρώξουν τους πελάτες μακριά από τα ταμεία με αντικίνητρο τις ψηλές χρεώσεις.
 

Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου θα αρχίσουν να ενημερώνονται με επιστολές για τις αλλαγές στις χρεώσεις, ενώ ήδη ο νέος κατάλογος υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της τράπεζας. 

Ο «Φ» παρουσιάζει τα δεδομένα που έρχονται και αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα η έκδοση βιβλιαρίου επιταγών από €25 αυξάνεται σε €40 και η έκδοση επιταγών special Presentation από €20 γίνεται €40. Η εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, φορολογιών στα ταμεία και μέσω της JCC Smart αυξάνεται στα €5 από €2 για κάθε λογαριασμό που ισχύει σήμερα. Η πληρωμή μέσω 1bank είναι δωρεάν. 

Επίσης, αυξάνεται το κόστος ανάληψης μετρητών από το ταμείο. Σήμερα είναι 1‰ με ελάχιστο €0.05 και μέγιστο €2. Η χρέωση πλέον θα είναι 1‰  με ελάχιστο €0.50 και μέγιστο €5.

Για αναλήψεις μετρητών πέραν των €15.000 η χρέωση είναι 1‰ με μέγιστο τα €50. Στον υφιστάμενο κατάλογο δεν υπάρχει αυτή η χρέωση. Για τα έξοδα διαχείρισης τρεχούμενου με όριο αυξάνονται οι χρεώσεις ανά τριμηνία για συγκεκριμένα ποσά. Μέχρι €3.000: €6 (€3 υφιστάμενη χρέωση), μεταξύ €3.000- €10.000: €10 (υφιστάμενη €5), μεταξύ €10.000- €100.000: €50 (υφιστάμενη €35). Τα έξοδα διαχείρισης τρεχούμενων λογαριασμών χωρίς όριο γίνονται €6 από €3. Το ετήσιο ενοίκιο στις θυρίδες χρηματοκιβωτίων μέχρι 6.000 κ.ε. αυξάνεται στα €90 από €60, στα €100 από €70 για θυρίδες μεγέθους 6.001κ.ε-10.000 κ.ε, στα €110 από €80 για μεγέθους 10.001κ.ε-15.000 κ.ε, στα €120 από €90 για μέγεθος μεταξύ15.001 κ.ε-20.000κ.ε, στα €130 από €100 για μέγεθος μεταξύ 20.001κ.ε-50.000 κ.ε, στα €170 από €140 για μέγεθος πέραν 50.001 κ.ε.

 

Η προκαταβολή για τις περιπτώσεις απώλειας κλειδιού της θυρίδας από €59 αυξάνεται στα €150. Η συνδρομή για την Visa Classic θα αυξηθεί στα €12.50 από €10, για την Visa Cold στα €55 από €50 και για την Visa Platinum στα €90 από €85. Η συνδρομή για την Mastercard Classic στα €12.50 από €10, στα €55 από €50 για την MasterCard Gold και στα €90 από €85 για την Mastercard Platinum. To επιτόκιο (εξαιρουμένων των eCredit Cards για τις οποίες η αίτηση γίνεται μέσω 1bank) γίνεται στο 11,50% από 10,50%. Το επιτόκιο  για τις eCredit Cards (για τις οποίες η αίτηση γίνεται μέσω 1bank) αυξάνεται στο 11,25% από 10,25%.

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η χρέωση για αναλήψεις μετρητών από το ταμείο μέχρι €15.000 θα γίνει 1‰ με ελάχιστο €0.50 και μέγιστο €5 από 1‰ ελάχιστο €0.05/ μέγιστο €2. Για τα έξοδα διαχείρισης τρεχούμενου με όριο ανά τριμηνία μέχρι €3.000: €6 (υφιστάμενη χρέωση €3),  για €3.000 - €10.000: €10 (από €5), για €10.000 - €100.000: €50 (από €35). Το κόστος των βιβλιαρίων επιταγών θα αυξηθεί στα €40 από €25, τα βιβλιάρια ειδικών επιταγών/ μηχανογραφημένες επιταγές στα €25 από €5, οι επιταγές special presentation στα €40 από €20. Αυξήσεις υπάρχουν και στις θυρίδες χρηματοκιβωτίων. Το ετήσιο ενοίκιο μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξάνεται στα €90 από €60 μέχρι 6.000 κ.ε, στα €100 από €70 για 6.001κ.ε- 10.000κ.ε, στα €110 από €80 για 10.001κ.ε-15.000 κ.ε, στα €120 από €90 για 15.001κ.ε-20.000κ.ε, στα €130 από €100 για 20.001κ.ε-50.000 κ.ε, στα €170 από €140 για 50.001 κ.ε.


ΠΗΓΗ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ