Επιπλέον 2,000 εργαστηριακές εξετάσεις θα επιχορηγηθούν σε εργαζόμενους


Επιπλέον 2,000 εργαστηριακές εξετάσεις θα επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Υγείας για εργαζόμενους

H Κυβέρνηση αποφάσισε όπως αναλάβει το κόστος για τη διενέργεια 2,000 επιπλέον εργαστηριακών εξετάσεων σε επαγγελματίες που απασχολούνται στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας στους τομείς λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων (αρτοποιεία και υπεραγορές), φρουταγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, μίνι μάρκετ και παντοπωλεία και οίκους ευγηρίας, που δεν είχαν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέσω του προγράμματος ελέγχου 20,000 εργαζομένων.

Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 15 άτομα σε θέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διευκρινίσεις για τον όρο «εφοδιαστική αλυσίδα» και κατόπιν συνεννόησης με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, δίνονται στο έντυπο που επισυνάπτεται. Τονίζεται πως οι εργοδοτούμενοι σε θέσεις όπως το Λογιστήριο, η Διοίκηση, το Τμήμα Μάρκετινγκ, κτλ, δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα και οφείλουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής στους χώρους εργασίας.

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη να επικοινωνούν οι ίδιες με τα εργαστήρια που αναγράφονται στον συνημμένο κατάλογο για τη διευθέτηση ραντεβού και θα πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλλουν κατάλογο με τα ονόματα των ατόμων που θα εξεταστούν και το τμήμα της επιχείρησης στο οποίο εργάζονται.

Σημειώνεται δε ότι δόθηκαν οδηγίες προς τα κλινικά εργαστήρια όπως δίνουν προτεραιότητα σε εταιρείες/επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα της διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων σε 20,000 εργαζόμενους.

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα των 2,000 έχει παραχωρηθεί ποσοστό 20% (400 τεστ) για εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας. Οι διευθύνσεις των οίκων ευγηρίας οφείλουν να επικοινωνούν με τα εργαστήρια για τη διευθέτηση ραντεβού.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το σχέδιο τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2020.

Παράλληλα, επαναλαμβάνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες της υποχρεωτικής εξέτασης με βάση το Διάταγμα, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2020, θα πρέπει προβούν σε δέουσες ενέργειες για διεκπεραίωση της υποχρεωτικής εξέτασης για κορωνοϊό. Αντιλαμβανόμενο την πίεση χρόνου για τη διεκπεραίωση της υποχρεωτικής εξέτασης μέχρι τις 28 Απριλίου, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέου Διατάγματος τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020, με το οποίο θα ρυθμίζεται παράταση της προθεσμίας μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι την ευθύνη διεκπεραίωσης της δειγματοληψίας και της διευθέτησης ραντεβού έχουν τα εργαστήρια στη βάση της σύμβασής τους, ενώ την ευθύνη για την επικοινωνία με τα εργαστήρια έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πιο πάνω συστάσεις.

Διευκρινίσεις Υπουργείου

Σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας με ημερ. 15 Απριλίου 2020, και κατόπιν αιτημάτων για διευκρινίσεις σχετικά με το σε ποιους αφορά το πεδίο ν (i), το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Ο όρος «σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», αφορά σε ντόπιες βιομηχανίες και εισαγωγικές εταιρίες/προμηθευτές. 

Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω θα πρέπει να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό Covid-19, όπως πιο κάτω: 

(α) εργαστήρια παρασκευής  τα οποία διαθέτουν μονάδα παραγωγής και δίκτυο παράδοσης είτε σε υπεραγορές είτε στα υποκαταστήματά τους, θα πρέπει  στην περίπτωση που το προσωπικό τους εμπλέκεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (κοινό προσωπικό σε όλα τα σημεία)  να υποβάλουν το σύνολο των εργαζομένων τους στη μοριακή ανάλυση, 

(β) Στην περίπτωση υπεραγορών, το προσωπικό των οποίων συμμετέχει σε εργασίες παράδοσης, παραλαβής ή/και εξυπηρέτησης του κοινού, το σύνολο του προσωπικού τους θα πρέπει να υποβληθεί στη μοριακή εξέταση, 

(γ) Στην περίπτωση που βιομηχανίες παραγωγής έχουν το ίδιο προσωπικό στην παραγωγή και στην παράδοση, ή που μέρος του προσωπικού που ασχολείται με την παράδοση έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με άτομα της παραγωγής, τότε το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να υποβληθεί στη μοριακή εξέταση, 

(δ) Βιομηχανίες παραγωγής των οποίων το προσωπικό στην παραγωγή είναι διαχωρισμένο (δεν έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τους διανομείς), δεν χρειάζεται να υποβάλλουν το σύνολο του προσωπικού τους στην εξέταση, νοουμένου ότι οι διανομείς θα τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης τα οποία έχουν ρυθμιστεί με διάταγμα. Επίσης διανομείς που απλά παραδίδουν εμπορεύματα στις αποθήκες των σημείων λιανικής πώλησης και δεν έρχονται σε επαφή με τους χώρους πώλησης των εμπορευμάτων, δεν απαιτείται να υποβληθούν στη μοριακή εξέταση. Νοείται ότι σε βιομηχανίες παραγωγής ή/και εισαγωγείς/προμηθευτές, εάν κατά την παράδοση στις υπεραγορές οι διανομείς έχουν και την ευθύνη τοποθέτησης των προϊόντων τους εντός της υπεραγοράς, οφείλουν να διενεργούν την εξέταση για την προφύλαξη του προσωπικού καθώς και του κοινού που εξυπηρετείται από τις υπεραγορές.    


ΠΗΓΗ:offsite.com.cy