Εκτοξεύθηκαν οι αφίξεις τουριστών από Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο


Μεγάλη ετήσια αύξηση 65,6% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο του 2023, λόγω κυρίως της εντυπωσιακής αύξησης κατά 74% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 169% από το Ισραήλ. Οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν σε 119.081 σε σύγκριση με 71.921 τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 209.630 σε σύγκριση με 115.865 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 80,9%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Φεβρουάριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 27,2% (32.394) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 12,8% (15.196), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 12,6% (15.058), οι αφίξεις από την Πολωνία το 9,8% (11.728) και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 5,1% (6.107).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2023 ήταν για ποσοστό 66,7% των επιβατών ήταν οι διακοπές, για 20,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 13,0% επαγγελματικός.

Αντίστοιχα, για τον Φεβρουάριο 2022, ποσοστό 64,0% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 21,5% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 14,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου, ετήσια αύξηση 146,4%

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Φεβρουάριο του 2023 ανήλθαν στις 102.001 σε σύγκριση με 41.399 τον Φεβρουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 146,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Φεβρουάριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 34,7% ( 35.351), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,7% (11.969), η Βουλγαρία με 4,3% (4.408) και η Γερμανία με 4,1% (4.207).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Φεβρουάριο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 68,3%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 24,5%, οι σπουδές ποσοστό 5,9% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.