Βρήκαν 6.000 ευάλωτους δανειζόμενους για το σχέδιο Εστία

Περίπου 6.000 δανειολήπτες της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες αναμένεται να επωφεληθούν από το σχέδιο Εστία, απολαμβάνοντας κούρεμα του δανείου τους, χαμηλά επιτόκια και επιμήκυνση της περιόδου αποπλρωμής.

Τη μερίδα του λέοντος στους πελάτες που θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των ευεργετικών προνοιών έχει η Τράπεζα Κύπρου με τον αριθμό με βάση τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει να ξεπερνούν τις 5.000 και η αξία των δανείων να είναι στο €1 δισ. Οι πελάτες της Ελληνικής με βάση τα δεδομένα μέχρι τώρα είναι στους 900 και η αξία των δανείων στα €250 εκατ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ που διαχειρίζεται τα δάνεια της πρώην Συνεργατικής δεν μπορεί προς το παρόν να δώσει στοιχεία γιατί δεν έχει ολοκληρώσει την καταμέτρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη πιάσει δουλειά με την προπαρασκευαστική εργασία που πρέπει να γίνει. Άρχισε το σκανάρισμα των πελατών της   να αξιολογηθούν ποιοι εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας έχει γίνει αρκετή δουλειά, βρίσκουν τους πελάτες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των προνοιών που ανακοινώθηκαν και γίνονται τα επόμενα βήματα. Η προετοιμασία που γίνεται έχει ως στόχο όλα να είναι έτοιμα όταν θα εγκριθεί το σχέδιο, ώστε να αποσταλούν οι επιστολές στους δανειζόμενους και να αρχίσει η ενημέρωσή τους. Μια διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο και η Τράπεζα Κύπρου θέλει να είναι έτοιμη όταν θα υπογράψει την συμφωνία του σχεδίου με την κυβέρνηση για να τρέξει το σχέδιο. Αν και το σχέδιο υπολογίζεται ότι θα εφαρμοστεί το 2019, ωστόσο ο όγκος δουλειάς που πρέπει να γίνει από τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτεί χρόνο. 

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δανειζόμενος για να ενταχθεί στο «Εστία»:  

- Μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία 10 χρόνια
- Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών υποχρεώσεων θα πρέπει να ήταν μη εξυπηρετούμενο, για περισσότερες από 90 μέρες.
- Τα δάνεια ή οι πιστωτικές σας διευκολύνσεις θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη πρώτης κατοικίας, η αγοραία αξία της οποίας δεν θα υπερβαίνει τις €350.000
- Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €50.000
- Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού εξαιρουμένης της πρώτης κατοικίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 125% της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας.
- Από το σχέδιο εξαιρούνται όσα δάνεια έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και έπειτα.
- Για να παραμείνει στο Σχέδιο, ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι συνεπής με τους όρους αναδιάρθρωσης που θα συμφωνήσει με την τράπεζά του.

Το σχέδιο προβλέπει ότι θα έχει δάνεια ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι μέχρι €1,2 δισ. θα είναι ευάλωτων δανειζομένων της Τράπεζας Κύπρου, περίπου €1,3 δισ. πελατών της Συνεργατικής, €250 εκατ. της Ελληνικής και περίπου 600 εκατ. των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Στην Κομισιόν πήγε το σχέδιο Εστία

Το σχέδιο Εστία βρίσκεται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης την προηγούμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι το κόστος του σχεδίου έχει προϋπολογιστεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019. Είπε ότι «οι παράμετροι του σχεδίου όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και όπως είχαν συνδιαμορφωθεί και με πολιτικές δυνάμεις, έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα της ευρωπαϊκής επιτροπής τις οποίες αναμένεται πως θα εγκρίνει».

Βασική πτυχή του σχεδίου Εστία το οποίο θα εφαρμοστεί εντός του 2019, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, είναι ότι στο τέλος του χρόνου εάν ο δανειολήπτης έχει δείξει συμμόρφωση, έχει πληρώσει τις δόσεις του στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που θα γίνει θα λαμβάνει την ενίσχυση από το κράτος. Αλλά για να γίνει αυτό, δηλαδή η πληρωμή, «πρέπει βεβαίως να υποβληθούν οι αιτήσεις, να γίνει δηλαδή η προπαρασκευαστική εργασία ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη».

Σημειώνεται ότι τo Κράτος επιχορηγεί το 1/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου, με τον Κρατικό Φορέα να λειτουργεί ως η ενδιάμεση οντότητα η οποία διαχειρίζεται την πληρωμή της Χορηγίας από το Κράτος στους δανειολήπτες που έχουν αναδιαρθρώσει τα δάνειά τους.

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ:Θεανώ Θειοπούλου /Φιλελευθερος