Αυξήσεις, επιδόματα και €3.000 στο χέρι για τους γιατρούς

Κατ’ αποκοπήν επιδόματα, αυξημένες αποζημιώσεις για την υπερωριακή εργασία των γιατρών, κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων και τμημάτων και κίνητρα για τους γιατρούς στα αγροτικά κέντρα υγείας  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, η Συμφωνία που υπεγράφη χθες μεταξύ του υπουργείου Υγείας και των Συντεχνιών που εκπροσωπούν τους γιατρούς του δημοσίου. 

Η συμφωνία καταρτίστηκε ύστερα από εντατικό διάλογο μεταξύ του υπουργείου και των γιατρών και οριστικοποιήθηκε με την έγκριση του νέου σχεδίου αποζημίωσης των γιατρών από το υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρίαση. 

Χθες, οι γιατροί μετέβησαν στο υπουργείο και υπέγραψαν τα συμφωνηθέντα με το νέο σχέδιο να τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου και θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2020 οπόταν και θα εφαρμοστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα και όπως προνοείται στη Συμφωνία, «οι οποιεσδήποτε διευθετήσεις της συγκεκριμένης διαβούλευσης θα συνεχίσουν να ισχύουν με την εφαρμογή του ΓεΣΥ ή μέχρι να υπογραφεί νέα συμφωνία μεταξύ Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση των δομών του δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2019 και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων». 

Να σημειωθεί ότι, τα κατ’ αποκοπήν ποσά υπερωριακής αμοιβής έχουν υπολογιστεί στη βάση δύο μισθολογικών βαθμίδων και συγκεκριμένα στη βάση της κλίμακας Α13 και Α15ii στις οποίες ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων. 

Στις γενικές αρχές της Συμφωνίας προνοείται: 

-    Η καταγραφή ωρών χειρουργείου παραμένει ως μέτρο ελέγχου
-    Η παράταση χειρουργείου θα καταγράφεται ως υπερωριακή απασχόληση
-    Καταργούνται συμπληρωματικές αποζημιώσεις –επιδόματα όπως επίδομα ανοικτών μονάδων, επίδομα αξονικών/υπερήχων, επίδομα χημειοθεραπείας, επίδομα οδοιπορικών εφημερίας, επίδομα τοκετού, επίδομα αγροτικών νοσοκομείων,
-    Τα κατ’ αποκοπή ή άλλα ποσά που θα αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία δεν θα υπόκεινται σε οποιεσδήποτε περικοπές. Όλα τα κατ’ αποκοπήν ποσά υπερωριακής αμοιβής δεν θα εμπίπτουν σε αποκοπή προ της φορολόγησης συμπεριλαμβανομένων των κατ΄αποκοπήν ποσών για MRI, μαστογραφίες, μελέτες ύπνου, σπινθηρογραφήματα.
-    Το επίδομα ιατρών ειδικής ιατρικής (ΤΑΕΠ και ΜΕΘ) παραμένει στα €800.
-    Η αποζημίωση των επεμβατικών ακτινολόγων παραμένει ως έχει 

Σημειώνεται επίσης ότι «Ιατρικό προσωπικό το οποίο θα καλείται να συνοδεύσει ασθενή με ασθενοφόρο, από ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σε άλλο ή σε διαγνωστικό κέντρο ή σε αεροδρόμιο, ή σε κέντρο του εξωτερικού, θα του καταβάλλεται κατ΄ αποκοπήν ποσό. Το ποσό αυτό, θα λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο χρόνου συνοδείας του ασθενούς, έχοντας υπόψη την απόσταση και τον μέσο όρο χρόνου παραμονής του γιατρού εντός των δύο νοσηλευτηρίων ή άλλων δομών». Νοείται επίσης ότι «οποιοσδήποτε γιατρός συμμετέχει σε διακομιδή, θα λαμβάνει την αντίστοιχη αποζημίωση».
 
Αγροτικά κέντρα υγείας και ΤΑΕΠ

Η αποζημίωση των Αγροτικών Υγειονομικών Κέντρων παραμένει ως έχει με αύξηση 20% των μηνιαίων αποζημιώσεων όπως εφαρμόστηκε σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία έως ότου συζητηθεί το θέμα των κινήτρων για γιατρούς ΤΑΕΠ και Κέντρων Υγείας. 

Για τους γιατρούς των ΤΑΕΠ που εργάζονται σε σύστημα βάρδιας επιπλέον της αποζημίωσης του πραγματικού χρόνου θα πρέπει να εξευρεθεί κίνητρο για εργασία σε περιβάλλον ΤΑΕΠ, ειδικά με την αναμενόμενη εφαρμογή του ΓεΣΥ το 2019. 

Στους γιατρούς του Αγροτικού υγειονομικού κέντρου Ευρύχου παραχωρείται μηναία αποζημίωση  €1.250, για το Αγροτικό Κέντρο Πεδουλά €1.000, για το Κέντρο Παλαιχωρίου €1.000 και για το Κέντρο Κάμπου €1.200. 

Στην επαρχία Λάρνακας, για το Κέντρο Αθηαίνου προσφέρει μηνιαία αποζημίωση €1.000 όπως και για το Αγροτικό Κέντρο Κοφίνου. 

Στην επαρχία Λεμεσού μηνιαία αποζημίωση €1.000 παραχωρείται στα Κέντρα Αγρού, Πλατρών, και Ομόδους. Το ίδιο και στα Κέντρα Παναγιάς και Σαλαμιούς στην Πάφο. Για το Κέντρο Πύργου παραχωρείται αποζημίωση €1.300. 

Αύξηση 20% στις αποζημιώσεις διευθυντών

-    Οι διευθυντές κλινικών θα έχουν την επιλογή να συμπεριληφθούν στο σύστημα υπερωριακής αμοιβής, βάσει της κλίμακας Α15ii, και να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα ευθύνης μόνο για τις μέρες που δεν εφημερεύουν.
-    Όλοι οι διευθυντές ή υπεύθυνοι κλινικής θα λαμβάνουν επίδομα ευθύνης/επιφυλακής ανάλογα με τη βαθμίδα τους.
-    Το επίδομα ευθύνης ή του εκτελούντα χρέη διευθυντής κλινικής ή του αναπληρωτή αυτού αυξάνεται κατά 20%.
-    Έκτακτη κλήση μέλους του ιατρικού προσωπικού που δεν βρίσκεται σε καθήκον αναμονής για προσφορά υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή) θα αποζημιώνεται με τον πραγματικό χρόνο εργασίας ξεκινώντας από την ώρα κλήσης έως και τη διεκπεραίωση του περιστατικού, εκτός αν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες και αποζημιώνεται κατ’ αποκοπή. Η ελάχιστη αποζημίωση για κλήση ορίζεται στις 3 ώρες.  

Αποζημιώσεις ανά περιστατικό 

Όπως προβλέπεται από την Συμφωνία, «οι έκτακτες κλήσεις για ενδοσκοπήσεις, (γαστροσκοπήσεις, βρογχοσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις) θα αποζημιώνονται με το κατ' αποκοπήν ποσό των €200 ανά περιστατικό». Επιπλέον, «οι έκτακτες κλήσεις στην παιδοκαρδιολογία θα αποζημιώνονται με το ποσό των €200 ανά περιστατικό». 

Τονίζεται ότι «τα κατ’ αποκοπή ποσά για MRI, μαστογραφίες, μελέτες ύπνου και σπινθηρογραφήματα που διενεργούνται υπερωριακά θα αναπροσαρμοστούν άμεσα με βάση την αναβάθμιση κλιμάκων που μεσολάβησε το 2018 και δεν θα υπόκεινται σε περαιτέρω αποκοπές». 

Επίσης, «δεύτερος χειρουργός που θα κληθεί εκτάκτως εκτός λίστας αναμονής και κλήσεις, θα αποζημιώνεται τον πραγματικό χρόνο εργασίας με ελάχιστη αποζημίωση τις 3 ώρες. Σε περίπτωση που ο δεύτερος χειρουργός είναι ο διευθυντής κλινικής θα αποζημιώνεται βάσει της ωριαίας αποζημίωσης της κλίμακας στην οποία βρίσκεται». 

Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόνοια και για τις κλήσεις που οι γιατροί δέχονται εκτάκτως κατά τις ώρες που δεν βρίσκονται σε καθήκον αναμονής. Για αυτή του την προσφορά εργασίας ο γιατρός «θα αποζημιώνεται με τον πραγματικό χρόνο εργασίας ξεκινώντας από την ώρα κλήσης έως και την διεκπεραίωση του περιστατικού, εκτός αν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες και αποζημιώνεται κατ’ αποκοπή. Η ελάχιστη αποζημίωση για κλήση ορίζεται στις 3 ώρες». 

Τέλος, «το προσωπικό που θα παραμένει στο νοσοκομείο επί 24ωρης βάσης, εάν ακολουθεί εργάσιμη ημέρα μετά την 24ωρη εργασία του, πέραν από τα ποσά αποζημίωσης θα του παραχωρείται και μια ημέρα ξεκούρασης, η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την 24ωρη εργασία».  

Σε τέσσερις κατηγορίες χωρίζονται οι ειδικότητες/τμήματα

Με βάση το αναθεωρημένο σύστημα οι κλινικές εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τη συχνότητα των κλήσεων που δέχονται. Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ειδικότητας/κλινικές οι οποίες λειτουργούν με βάση την «ενεργό εφημερία».

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ειδικότητας/κλινικές που δέχονται συχνές κλήσεις, στην τρίτη κατηγορία οι ειδικότητες/κλινικές με μη συχνές κλήσεις και στην τέταρτη κατηγορία οι ειδικότητες/κλινικές πολύ αραιών κλήσεων. 

-Για την πρώτη κατηγορία τα κατ’ αποκοπή επιδόματα κυμαίνονται από €620 για τις καθημερινές και φθάνουν μέχρι τα €1.050 για τις Κυριακές και τις αργίες για την κλίμακα Α13, ενώ για την κλίμακα Α15, κυμαίνονται από €780 για τις καθημερινές και φθάνουν τα €1.310 τις Κυριακές και τις αργίες.
-Για τη δεύτερη κατηγορία για την κλίμακα Α13 παραχωρείται κατ’ αποκοπή εισόδημα που αρχίζει από τα €450 για τις καθημερινές και φθάνει τα €700 τις Κυριακές και τις αργίες και για την κλίμακα Α15ii κυμαίνεται από €560 τις καθημερινές μέχρι €850 τις Κυριακές και τις αργίες.
-Για την τρίτη κατηγορία για την κλίμακα Α13 παραχωρείται κατ’ αποκοπή εισόδημα που αρχίζει από τα €230 για τις καθημερινές και φθάνει τα €350 τις Κυριακές και τις αργίες και για την κλίμακα Α15ii κυμαίνεται από €280 τις καθημερινές μέχρι €425 τις Κυριακές και τις αργίες.
-Στην τέταρτη κατηγορία παραχωρείται και για τις δύο κλίμακες κατ΄αποκοπή ποσό €76 τόσο για τις καθημερινές όσο και για τις αργίες. Οι γιατροί της κατηγορίας αυτής όταν κληθούν για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών θα αποζημιώνονται επιπρόσθετα τής κατ’ αποκοπή αμοιβής με τις πραγματικές ώρες φυσικής παρουσίας στο νοσοκομείο. 

Στην ειδική κατηγορία κλινικών περιλαμβάνονται η νευροχειρουργική, καρδιοχειρουργική, αναιασθησιολογία, καρδιοθωρακοχειρουργική και παιδοχειρουργική. Οι γιατροί των κλινικών αυτών θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα αντίστοιχο με αυτό που έχει συμφωνηθεί για τις εντατικές (€800) επιπλέον του κατ΄αποκοπή ποσού για τις εφημερίες της κατηγορίας β’. 

Αυξήσεις, επιδόματα και €3.000 στο χέρι

Αύξηση μέχρι και 14% στον μισθό τους θα πάρουν οι ειδικοί  γιατροί του Δημοσίου, ενώ οι προσωπικοί γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τον μισθό μέχρι και κατά €25.000 ετησίως στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. 

Επιπρόσθετα, όσοι γιατροί επιλέξουν να υπογράψουν τα συμβόλαια που ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει αποστείλει χθες σε όλες τις συντεχνίες, θα πάρουν εφάπαξ ποσό της τάξης των €3.000 ως «φιλοδώρημα». 

Τα προτεινόμενα συμβόλαια που ετοιμάστηκαν από τον ΟΚΥπΥ αφορούν όλους τους επαγγελματίες Υγείας του Δημοσίου και οι συντεχνίες θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να καταθέσουν στον Οργανισμό τις δικές τους θέσεις, εισηγήσεις ή πιθανές ενστάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΚΥπΥ, η διαδικασία της διαβούλευσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την 7η Ιανουαρίου 2019, οπόταν και θα δοθούν επίσημα τα συμβόλαια σε όλους τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να αποφασίσουν το κατά πόσο θα παραμείνουν στη Δημόσια Υπηρεσία ή αν θα επιλέξουν να υπογράψουν τα συμβόλαια που τους προσφέρονται και να μεταπηδήσουν στον αυτόνομο Οργανισμό.  Πρόσθετα, αποφασίστηκε όπως όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει 18 μήνες υπηρεσίας στη Δημόσια Υπηρεσία, στην περίπτωσή τους δεν θα εφαρμόζεται η 18μηνη δοκιμαστική περίοδος στον ΟΚΥπΥ.

Κερδισμένοι από την προσφορά του ΟΚΥπΥ φαίνεται να είναι περισσότερο οι γιατροί, ενώ στους υπόλοιπους λειτουργούς Υγείας, οι οποίοι βάσει της περσινής συμφωνίας τους με την Κυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα αναβαθμιστούν μισθολογικά, προσφέρονται μεν κίνητρα και ωφελήματα τα οποία ωστόσο δεν αναμένεται ότι θα είναι αρκετά για να τους οδηγήσουν στην απόφαση να παραιτηθούν από τη Δημόσια Υπηρεσία και να υπογράψουν τα συμβόλαια του αυτόνομου Οργανισμού. 

Σε ό,τι αφορά στους γιατρούς, κίνητρα παραχωρούνται και για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν από την 1η Ιουνίου 2019 στο Γενικό Σύστημα Υγείας αφού κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ των αμοιβών που θα λαμβάνουν οι ιδιώτες γιατροί που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και της αμοιβής των γιατρών που επίσης θα συμμετέχουν με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις στο Σύστημα, αλλά θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τον μισθό του Δημοσίου (ή του ΟΚΥπΥ σε περίπτωση που μεταπηδήσουν στον αυτόνομο Οργανισμό).

Επιπλέον, και ύστερα από το φαινόμενο της φυγής γιατρών από το Δημόσιο, εξαιτίας κυρίως του ύψους των αμοιβών αλλά και του φόρτου εργασίας, θεωρήθηκε αναγκαίο να παραχωρηθούν κίνητρα προκειμένου να πεισθούν να παραμείνουν στα κρατικά νοσοκομεία και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω των δομών που θα περάσουν από την 1η Ιανουαρίου στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 

Το συμβόλαιο που ετοίμασε ο ΟΚΥπΥ και στάλθηκε χθες στις συντεχνίες είναι κοινό για όλους τους λειτουργούς Υγείας. Κοινό είναι επίσης, για την πλειονότητα των επαγγελματιών Υγείας (πλην των γιατρών), και το έντυπο που συνοδεύει το συμβόλαιο και καταγράφει τα κίνητρα και ωφελήματα που θα παραχωρηθούν. 

Βεβαίως για όλους ο ΟΚΥπΥ δεσμεύεται ότι θα τηρήσει και στο πλαίσιο της αυτονόμησης όλα τα μέχρι σήμερα συμφωνηθέντα με την Κυβέρνηση. 

Το συμβόλαιο θα είναι τριετούς διάρκειας και θα υπάρχει το δικαίωμα ανανέωσης. Η συμφωνία θα μετρατρέπεται σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται. 

Περαιτέρω, «ο εργοδοτούμενος θα δικαιούται να λαμβάνει μισθολογική αύξηση κάθε τρία χρόνια, όπως θα αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, εκτός κι αν έχει αξιολογηθεί αρνητικά σε σχέση με την απόδοση και τα καθήκοντά του κατά την περίοδο αυτή». 

«Ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει την εργοδότηση του εργοδοτούμενου δυνάμει της σχετικής σε ισχύ νομοθεσίας». 

Επίσης, «ο εργοδότης θα παραχωρεί επιδόματα, αποζημιώσεις ή/και οποιαδήποτε άλλα οικονομικά ωφελήματα σύμφωνα με τους περί ίδρυσης του ΟΚΥπΥ Κανονισμούς, ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και τους εσωτερικούς κανονισμούς ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αναθεωρούνται από το διοικητικό συμβούλιο του εργοδότη και ισχύουν κατά την περίοδο εργοδότησής του». 

Τα ωφελήματα αυτά θα καταβάλλονται αφού περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του εργοδότη.
Το ωράριο εργασίας είναι 7,5 ώρες ανά εργάσιμη ημέρα, ήτοι 37,5 ώρες την εβδομάδα και όπως προνοεί το προτεινόμενο Συμβόλαιο, «ο υπάλληλος μπορεί να εργαστεί με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες».

Στο συμβόλαιο περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες αφορούν στις υποχρεώσεις του εργοδοτούμενου έναντι του εργοδότη και αντίστροφα, ενώ μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά στην αστική ευθύνη (που ήταν ένα από τα αιτήματα των γιατρών λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματός τους), προνοείται ότι «η επαγγελματική ευθύνη από πράξη ή παραλείψεις του εργοδοτούμενου αναλαμβάνεται από τον Οργανισμό αλλά δεν θα καλύπτονται πράξεις ή παραλείψεις που δεν εμπίπτουν στην κοινά αποδεκτή πρακτική της συγκεκριμένης φύσης του επαγγέλματος». 

Προσωπικοί γιατροί που θα εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 

-    Θα παραχωρηθεί ετήσια αμοιβή 10 ευρώ για κάθε δικαιούχο του συστήματος υγείας που θα τον επιλέξει ως προσωπικό γιατρό και θα εγγραφεί στον κατάλογό του (έναρξη ισχύος 1/6/2019). Το 2020 το ανωτέρω κίνητρο θα επαναξιολογηθεί ως προς το ύψος του και θα συνδυαστεί με την εισαγωγή δεικτών απόδοσης εκάστου υπαλλήλου.
 

Ειδικοί γιατροί που θα εργάζονται στα νοσηλευτήρια 

-    Θα παραχωρηθεί αύξηση 14% επί του βασικού μισθού της θέσης που λάμβανε έκαστος γιατρός κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ως δημόσιος υπάλληλος ή ως εργοδοτούμενος ορισμένου ή αορίστου χρόνου και η εν λόγω αύξηση θα αποδίδεται από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα της υπογραφής του συμβολαίου εργοδότησης με τον ΟΚΥπΥ

Θα παραχωρηθεί επίσης εφάπαξ ποσό ύψους €3.000 σε όσους γιατρούς δημόσιους υπαλλήλους ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου ή εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν συμβόλαιο εργοδότησης με τον ΟΚΥπΥ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

Προσωπικοί γιατροί που θα εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας

Θα παραχωρηθεί ετήσια αμοιβή 10 ευρώ για κάθε δικαιούχο του συστήματος υγείας που θα τον επιλέξει ως προσωπικό γιατρό και θα εγγραφεί στον κατάλογό του (έναρξη ισχύος 1/6/2019). Το 2020 το ανωτέρω κίνητρο θα επαναξιολογηθεί ως προς το ύψος του και θα συνδυαστεί με την εισαγωγή δεικτών απόδοσης εκάστου υπαλλήλου.

Ειδικοί γιατροί που θα εργάζονται στα νοσηλευτήρια
Θα παραχωρηθεί αύξηση 14% επί του βασικού μισθού της θέσης που λάμβανε έκαστος γιατρός κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ως δημόσιος υπάλληλος ή ως εργοδοτούμενος ορισμένου ή αορίστου χρόνου και η εν λόγω αύξηση θα αποδίδεται από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα της υπογραφής του συμβολαίου εργοδότησης με τον ΟΚΥπΥ.

Θα παραχωρηθεί επίσης εφάπαξ ποσό ύψους €3.000 σε όσους γιατρούς δημόσιους υπαλλήλους ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου ή εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν συμβόλαιο εργοδότησης με τον ΟΚΥπΥ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την πλειονότητα των επαγγελματιών Υγείας

Ο ετήσιος προσωπικός μισθός θα αποτελείται από τον ετήσιο μισθό της θέσης όπως προνοείται στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ.

Στην πλειονότητα των επαγγελματικών κλάδων των λειτουργών Υγείας παραχωρείται «επίδομα εξισορρόπησης», το οποίο «θα είναι ποσό το οποίο παραχωρείται ως μισθός και ισούται με τη διαφορά του μηνιαίου μισθού της θέσης που κατέχει το μέλος του προσωπικού, όπως αυτός προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού με τον αντίστοιχο μισθό που λάμβανε κατά τον τελευταίο μήνα της απασχόλησής του στη Δημόσια Υπηρεσία, ως δημόσιος υπάλληλος ή ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου ή ως εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου». 

Σε όλους θα παραχωρηθούν, επίσης, «επιπρόσθετα επιδόματα, ωφελήματα και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και θα εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό ή/και ανάλογα με το επάγγελμα». Το ύψος και το είδος των επιδομάτων αυτών δεν καθορίζεται στις προτάσεις που είχαν δοθεί χθες στους εργαζόμενους.  
Νοείται, τέλος,  ότι «όλα τα επιδόματα που εγκρίθηκαν/συμφωνήθηκαν κατά καιρούς και βρίσκονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας για το έτος 2019 μεταφέρονται και εφαρμόζονται κατά περίπτωση». 


Πηγή: philenews.com