Αφορολόγητα τα επιδόματα των σχεδίων κρατικής στήριξης


Εκτός φορολογικών ρυθμίσεων θα είναι τα επιδόματα που παραχώρησε το Κράτος σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κυβερνητικών σχεδίων στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η φοροαπαλλαγή θα είναι για το φορολογικό έτος 2020 και θα αφορά όσα πρόσωπα συμμετείχαν ή συνεχίζουν να συμμετέχουν στα πέντε κυβερνητικά σχέδια.

Συνεπώς, του χρόνου, όταν οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν τη δήλωση του φόρου εισοδήματος για τη φετινή χρονιά, δεν θα πρέπει να υπολογίσουν τα εισοδήματα που είχαν από το ειδικό ανεργιακό επίδομα για τα σχέδια πλήρους ή/και μερικής αναστολής εργασιών, από το ειδικό επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια για φροντίδα παιδιών και το ειδικό επίδομα για αυτοτελώς εργαζόμενους.

Μάλιστα, λόγω της φοροαπαλλαγής, οι εργοδότες δεν θα χρειάζεται να συμπεριλάβουν τα ποσά αυτά στη δήλωση εργοδότη. 

Το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου με την οποία ξεκαθαρίζεται πως τα κρατικά επιδόματα δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως εισοδήματα.

Όπως επισημαίνει στην εγκύκλιο ο Έφορος Φορολογίας, Γιάννης Τσαγκάρης, από τις αποφάσεις που έλαβε η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, διαφαίνεται πως η παραχώρηση των συγκεκριμένων επιδομάτων γίνεται ξεκάθαρα μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, ως συνέπεια της πρωτόγνωρης κατάστασης που προέκυψε στην Κύπρο με αφορμή την πανδημία.

 «Γενικότερα, τα επιδόματα αυτά δίδονται, κάτω από ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από εξωγενή παράγοντα, χωρίς την παροχή εργασίας από την πλευρά του δικαιούχου και πέραν τούτου αποτελούν βοήθημα από το κράτος αποκλειστικά για τη στήριξη των μισθωτών», συμπληρώνει ο Έφορος.

 Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, τα επιδόματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εισόδημα εφόσον καταβάλλονται προσωρινά στα δικαιούχα πρόσωπα και δεν χαρακτηρίζονται με περιοδικότητα από κάποια μόνιμη πηγή προέλευσης. Στην εγκύκλιο, γίνεται αναφορά στις ασφαλιστικές δικλίδες που περιέλαβε η Κυβέρνηση και στις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα σχέδια.

Ως γνωστό, για να συμμετέχει μία επιχείρηση στα σχέδια δεν θα πρέπει να απολύσει κανέναν υπάλληλο ενόσω ισχύει το σχέδιο και για επιπλέον ένα μήνα, ενώ τα έσοδα της επιχείρησης θα έπρεπε να έχουν μειωθεί πέραν του 25%. «Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στην επιχείρηση που εργοδοτεί το προσωπικό και δεν επηρεάζουν το δικαιούχο πρόσωπο», επισημαίνει το Τμήμα Φορολογίας. Παράλληλα ξεκαθαρίζει πως σε μια καμία περίπτωση η παραχώρηση των σχετικών επιδομάτων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως επιχορήγηση του κράτους προς τον εργοδότη για κάλυψη του μισθού του υπαλλήλου για την περίοδο που εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον ιό.

Επιπλέον σημειώνεται πως «ούτε οι προϋποθέσεις που υφίστανται μόνο για τους εργοδότες επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το φορολογικό χειρισμό των επιδομάτων αυτών». Όπως καταλήγει η εγκύκλιος, μπορεί τα επιδόματα να απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, ωστόσο δεν έχουν φορολογική απαλλαγή οποιαδήποτε άλλα ποσά καταβάλλονται στους μισθωτούς. Πάντως, υπάρχουν ανησυχίες πως με τη φοροαπαλλαγή των συγκεκριμένων επιδομάτων το κράτος θα έχει απώλειες εσόδων.


Πηγή:Φιλελεύθερος