25 χρόνια νοσηλευτής στον στρατό χωρίς πτυχίο


Πληρώσαμε €1,7 εκατ. για να κατασκευαστεί νέα πτέρυγα στο στρατιωτικό νοσοκομείο (106 ΣΝΕ), για το οποίο εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Στρατιωτικοί γιατροί φέρονται να εργάζονταν και ιδιωτικά (μέσω του ΓεΣΥ) παράλληλα με τη δουλειά τους. Μάλιστα, ο ένας από τους τέσσερις που ερευνήθηκαν, σε επτά μήνες εισέπραξε €247.423. Κατά τα άλλα, στο νοσοκομείο (106 ΣΝΕ) από το 2016 εργοδοτείται γιατρός αναισθησιολόγος χωρίς να εργοδοτείται χειρουργός, κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια τη μη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων και που καθιστά, σε μεγάλο βαθμό, αναξιοποίητη την παρουσία του αναισθησιολόγου.

Όσο για τους νοσηλευτές, αρκεί να λεχθεί πως ένας από αυτούς ασκούσε τα νοσηλευτικά του καθήκοντα από το 1990 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015, χωρίς να κατέχει πτυχίο νοσηλευτικής και δίχως να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Νοσηλευτών Κύπρου. Εξάλλου, από τους 11 νοσηλευτές, που υπηρετούσαν στο 106 ΣΝΕ, μόνο οι τρεις ήταν εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία μητρώο ή/και κατείχαν σε ισχύ την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Τα πιο πάνω καταγράφονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υπό τον γενικό τίτλο «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική απασχόληση στρατιωτικών ιατρών». Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είναι πως το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της ΕΦ φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 

Χαρακτηριστικό της κατρακύλας είναι και το γεγονός ότι από το 2016 μέχρι το 2019 σημειώθηκε μείωση κατά 72,5%, στον αριθμό των ασθενών που εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία του 106 ΣΝΕ. Το  Νοσοκομείο (το οποίο άλλοτε λειτουργούσε επί 24ώρου βάσεως) το 2016 είχε εξετάσει 38.353 άτομα, το 2017 εξέτασε 33.217 (μείωση 13%), το 2018 17.741 (μείωση 46,6%), το 2019 17.741 (μείωση 40,5%) ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, εξετάστηκαν μόλις 3.367 άτομα.

Όσον αφορά τους τέσσερις γιατρούς για τους οποίους υπεβλήθη καταγγελία ότι είχαν εγγραφεί στο ΓεΣΥ και ασκούσαν ιδιωτικά το επάγγελμα του ιατρού, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει πως ουδείς εξ αυτών εξασφάλισε την απαιτούμενη από τον Νόμο άδεια από τον υπουργό Άμυνας. 

Σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Ελεγκτή, στρατιωτικός γιατρός παράλληλα με την εργασία του στην Εθνική Φρουρά εργάστηκε και στο ΓεΣΥ από το οποίο σε πέντε μήνες εισέπραξε €226.000. Από περαιτέρω έλεγχο που διενεργήθηκε για τον ίδιο ιατρό, προέκυψε ότι το συνολικό ποσό που εισέπραξε για το έτος 2019 από την ημερομηνία εγγραφής του (Ιούνιο του 2019) ανήλθε στις €247.423. Δεύτερος συνάδελφος του πληρώθηκε με €48.508, τρίτος με €102.046, και τέταρτος με €34.338.

.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βάσος Βασιλείου / Φιλελεύθερος