Αγία Νάπα

Έργα 50,5 εκατ. στην Αγία Νάπα

Μια από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις για την Αγία Νάπα θεωρεί ο δήμαρχος Γιάννης Καρούσος το γεγονός ότι πλέον ο δήμος μπορεί να λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή σε μεγάλα έργα.