ΤΕΒΕΑ: Σε προϊόντα έπρεπε να δοθεί μέρος των 5 εκ. της Κυβέρνησης προς τον Λίβανο


Η ΤΕΒΕΑ συγχαίρει την πρωτοβουλία και την άμεση ανταπόκρισή της Κυβέρνησης για αποστολή βοήθειας προς τον γειτονικό και φίλο λαό του Λιβάνου. Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν τις αξίες και την φιλανθρωπία του Κυπριακού Ελληνισμού, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη για ολόκληρη την ανθρωπότητα περίοδο.

Λόγω ακριβώς των συνεπειών που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας μας καλούμε την Κυβέρνηση όπως εξετάσει την εισήγηση του μέλους μας κ. Σάββα Κοσιή από την εταιρεία Σάββας Χατζηγιώρκης & Υιοι για την μορφή της βοήθειας ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ που έχε δεσμευθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αποστείλει.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι θα μπορούσε μέρος αυτής της βοήθειας να αποσταλεί σε είδος, με προϊόντα και υλικά που διατίθενται από Κυπριακές Επιχειρήσεις, όπως τρόφιμα, υλικά οικοδομής, κλπ. 

Η κίνηση αυτή θα τονώσει σε ένα βαθμό την πληγείσα Κυπριακή Οικονομία και ταυτόχρονα θα εξυπηρετήσει και τις άμεσες ανάγκες του Λιβάνου, στην προσπάθεια που γίνεται για ανακούφιση των πληγέντων και ανοικοδόμηση της Βηρυτού.


Εάν η εισήγηση αυτή δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί στη παρούσα στιγμή, η ΤΕΒΕΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να μελετηθεί, ούτως ώστε εάν στο μέλλον προκύψει εκ νέου τέτοια ανάγκη, να μπορεί το Κράτος να ανταποκριθεί με το συγκεκριμένο τρόπο σε οποιοδήποτε κάλεσμα για βοήθεια.