Παραλίμνι: Μέτρα και θανάτωση 1.000 πτηνών λόγω της γρίπης

 


Στοιχεία που καταδεικνύουν τον εντοπισμό στελέχους της γρίπης των πτηνών, κατέχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι οποίες προχωρούν σήμερα στη θανάτωση 1.000 περίπου υδρόβιων και άλλων πτηνών που βρίσκονται σε δύο ιδιωτικές υπαίθριες συλλογές στο Παραλίμνι. Στο πρώτο αγρόκτημα βρίσκονται γύρω στα 800 πτηνά και στο δεύτερο 200. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποφάσισαν να θανατώσουν όλα τα πτηνά στις δύο μονάδες προκειμένου να αναχαιτίσουν ένα σοβαρό στέλεχος της νόσου με σκοπό να παρεμποδίσουν την εξάπλωση στην οργανωμένη πτηνοτροφία με όλες τις οικονομικές συνέπειες. 


Ρεπορτάζ: Άγγελος Νικολάου / Φιλελεύθερος


Η γρίπη των πτηνών, η οποία συνήθως εμφανίζεται το φθινόπωρο και τον χειμώνα, μεταδίδεται συνήθως από τα κόπρανα μολυσμένων μεταναστευτικών πτηνών ή με άμεση επαφή με μολυσμένη τροφή ή εξοπλισμό. Στην επαρχία Αμμοχώστου φαίνεται να παρουσιάστηκαν τα κρούσματα του στελέχους Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών την περασμένη Πέμπτη. Οι ιδιοκτήτες των συλλογών στα δύο κτήματα στο Παραλίμνι παρατήρησαν θνησιμότητα στα πτηνά τους. Δείγματα λήφθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπου ακολούθησαν όλες οι διεργασίες και νεκροτομή στο εργαστήριο ιολογίας και απομονώθηκε ο ιός της γρίπης. Οι συλλογές αποτελούνται από διάφορα υδρόβια πτηνά, όπως πάπιες, κύκνοι, παγώνια, φραγκόκοτες. Φαίνεται ότι η νόσος εκδηλώθηκε ταυτόχρονα στα δύο κτήματα. 

Μετά την επιβεβαίωση του στελέχους Η5Ν1, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επέδωσαν περιοριστικά μέτρα στους ιδιοκτήτες των δύο συλλογών, ώστε να μην απομακρυνθεί κανένα πτηνό από τους δύο αυτούς χώρους εν αναμονή νέων οδηγιών. Χθες επισκέφθηκαν τις δύο μονάδες κτηνίατροι από τα κεντρικά γραφεία για ακριβή εκτίμηση και καταγραφή όλων των πτηνών που βρίσκονται στα δύο περιβόλια, τα οποία βρίσκονται κοντά στη λίμνη Παραλιμνίου, αλλά δεν είναι επισκέψιμα για το κοινό. Καταγράφηκαν 800 και 180 πτηνά, αντίστοιχα. Τα δύο υποστατικά είναι περιφραγμένα περιμετρικά. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η ασθένεια μεταφέρθηκε στις πάπιες μέσω των μεταναστευτικών άγριων πτηνών. 

Περαιτέρω ενημερώθηκε η οργανωμένη πτηνοτροφία προκειμένου να λάβουν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας. Στόχος είναι να παρεμποδιστεί η εξάπλωση του ιού στην πτηνοτροφία. Στα όρια των τριών χιλιομέτρων από τις μολυσμένες μονάδες υπάρχουν τρεις μονάδες εκτροφής πουλερικών, από τις οποίες λήφθηκαν δείγματα για επιδημιολογική έρευνα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα θα διαφανεί αν πρέπει να επεκταθούν τα μέτρα σε ζώνη 10 χιλιομέτρων. 

Σε ό,τι αφορά τα δείγματα από τις μολυσμένες μονάδες, αυτά θα σταλούν για περαιτέρω εξετάσεις στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που εδρεύει στην Ιταλία.  

Ωστόσο, αποφασίστηκε από πλευράς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να μην αναμένουν τα αποτελέσματα από την Ιταλία για τη λοιμογόνο δύναμη του στελέχους, αλλά για να διασφαλίσουν τον κίνδυνο μετάδοσης στην οργανωμένη πτηνοτροφία να προχωρήσουν σε θανάτωση όλων των πτηνών. Άλλωστε οι ενδείξεις που υπάρχουν και τα νευρικά συμπτώματα που εντοπίστηκαν σε πτηνά καταδεικνύουν πως πρόκειται για υψηλής λοιμογόνου δύναμης. Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες των μονάδων θα αποζημιωθούν.

Τα δείγματα, που αποστέλλονται στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, πρέπει να τηρούν τις συστάσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων παθογόνων παραγόντων εντός της Κοινότητας. Τα δείγματα πρέπει να συσκευαστούν με τρόπο ώστε να φθάσουν σε καλή κατάσταση και χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε κινδύνου σε πρόσωπα ή ζώα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση του πρώτου περιστατικού της γρίπης των πτηνών, πρέπει επίσημα να ενημερωθεί η Κομισιόν, τα άλλα κράτη μέλη, καθώς επίσης και οι γειτονικές χώρες. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθεί κατάλληλα η UNFICYP η οποία θα αποτελέσει το σύνδεσμο με Τ/κ κτηνιάτρους. Παρόμοια γνωστοποίηση θα πρέπει επίσης να γίνει προς τον ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες να υλοποιούν τα προγράμματα επιτήρησης που στοχεύουν στην ανίχνευση του ιού και στη βελτίωση της γνώσης στον τομέα αυτό. Περαιτέρω, έχουν υποχρέωση να μεριμνούν ώστε η παρουσία της εν λόγω νόσου να κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή και να διενεργούν επιδημιολογικές μελέτες βάσει του σχεδίου έκτακτης ανάγκης που έχει εγκριθεί από την Κομισιόν.

Η αρχή θέτει την ύποπτη εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση και λαμβάνει μια σειρά μέτρων, για παράδειγμα: Καταμέτρηση των ζώων, καταγραφή των ζώων που πάσχουν από τη νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, απομόνωση της εκμετάλλευσης, απαγόρευση της εισόδου και της εξόδου πτηνών, προϊόντων πτηνών, ζωοτροφών και απορριμμάτων, περιορισμός της μετακίνησης προσώπων και οχημάτων, απολύμανση της εκμετάλλευσης.

Μόλις επιβεβαιωθεί η παρουσία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, η αρμόδια αρχή μεριμνά για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: Θανάτωση όλων των πουλερικών και άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία, καταστροφή των πτωμάτων υπό την επίβλεψη επίσημης αρχής, επιτήρηση των πουλερικών που εκκολάφθηκαν από αυγά τα οποία συλλέχθηκαν πριν από την εφαρμογή των πρώτων μέτρων, αναγνώριση και καταστροφή του κρέατος πουλερικών που θανατώθηκαν και αυγών που συλλέχθηκαν πριν από την εφαρμογή των πρώτων μέτρων, κατάλληλη επεξεργασία των ουσιών που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί, καθαρισμός και απολύμανση της κοπριάς, της υδαρούς κοπριάς, της στρωμνής και όλου του εξοπλισμού που έχει ενδεχομένως μολυνθεί, επιτήρηση των μετακινήσεων των ζώων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την εκμετάλλευση, υποβολή του απομονώματος του ιού στην κατάλληλη εργαστηριακή διαδικασία.

Επιπλέον, πρέπει να οριστεί «ζώνη προστασίας» ακτίνας τουλάχιστον 3 χλμ. γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση και περιβάλλουσα «ζώνη επιτήρησης» ακτίνας τουλάχιστον 10 χλμ. γύρω από την εν λόγω εκμετάλλευση. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες αυτές είναι: Απογραφή της εκμετάλλευσης, επισκέψεις από τον επίσημο κτηνίατρο, περιορισμοί στη μεταφορά πτηνών, αυγών, κρέατος πουλερικών και πτωμάτων.

Σπάνια η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημέρωσαν ταυτόχρονα τις Υγειονομικές Υπηρεσίες αφού, αν και σπάνιο, υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο.

Πριν αρχίσει η κλινική εξέταση στο ύποπτο σμήνος, ενημερώνονται οι Ιατρικές Υπηρεσίες προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των ανθρώπων που εμπλέκονται.

Στην περίπτωση μάλιστα που υποστεί μετάλλαξη το γενετικό υλικό τότε ο ιός θα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στη δική τους αρμοδιότητα, παρακολουθώντας την κατάσταση. 

Ουσιαστικά οι Υγειονομικές Υπηρεσίες επικοινώνησαν με τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης δίνοντας τα ονόματα των ιδιοκτητών των μονάδων προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των ανθρώπων που εμπλέκονται. Οι ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν για τους πιθανούς κινδύνους, ενώ τους επιστήθηκε η προσοχή εφόσον παρουσιάσουν οποιαδήποτε συμπτώματα να ενημερώσουν τον προσωπικό ιατρό.

Γενικά ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει από τους ιούς της γρίπης των πτηνών. Σε περιπτώσεις όμως, επιδημίας σε κατοικίδια πουλερικά (κότες, πάπιες, γαλοπούλες), υπάρχει πιθανότητα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τα άρρωστα πουλερικά ή με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από εκκρίσεις που περιέχουν τον ιό, να προσβληθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με μολυσμένα πτηνά ή επιφάνειες και να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη σφαγή ή το μαγείρεμα πουλερικών.