Οδόφραγμα Δερύνειας: Αυτοί είναι οι αριθμοί της πρώτης μέρας

Στο παρελθόν ανήκει πλέον το άνοιγμα των οδοφραγμάτων Δερύνειας και Απλικίου – Λεύκας. Οκτώ περίπου ώρες μετά οι αριθμοί «μίλησαν» στο οδόφραγμα της Δερύνειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα κατεχόμενα προς ελεύθερες περιοχές μέχρι τις 20.00, πέρασαν περισσότεροι από 170 Τουρκοκύπριοι και περισσότεροι και 152 Ελληνοκύπριοι και λοιποί ευρωπαίοι πολίτες.

Από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα πέρασαν 151 μη Ελληνοκύπριοι και 275 Ελληνοκύπριοι.

Σημειώνεται ότι κατά την στιγμή της διάνοιξης του οδοφράγματος, πέρασαν πάνω από 500 άτομα χωρίς να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο, λόγω του μεγάλου συνωστισμού που παρατηρήθηκε.