Ανοιχτές θέσεις εργασίας στον Δήμο Παραλιμνίου


Ο Δήμος Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις για έκτακτη εποχική απασχόληση στα πιο κάτω Τμήματα:

1. Εργάτες Σκυβάλων
2. Οδηγούς Σκυβαλοφόρου Οχήματος (κάτοχοι επαγγελματικής άδειας)
3. Εργάτες Καθαριότητας
4. Εργάτες Πρασίνου
5. Εργάτες Υδατοπρομήθειας (Υδραυλικοί)
6. Εργάτες Γενικών Εργασιών

Για έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου τηλ. 23819286.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020.