Αμμόχωστος: Συστάσεις Τμήματος Γεωργίας για τον ψευδόκοκκο της φραγκοσυκιάς


Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει τα μέτρα περιορισμού και αντιμετώπισης του ψευδόκοκκου της φραγκοσυκιάς (Dactylopius opuntiae), στα οποία έχουν συμπεριληφθεί και οι επεμβάσεις με αδειοδοτημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που επιτρέπεται να εφαρμοστούν έως και τις 30/4/2020(Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, άρθρο 53).


Οπως μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα καλεί καταναλωτές και εμπόρους να αποφεύγουν την μεταφορά φυτικού υλικού (βλαστών και φρούτων) από τις περιοχές στις οποίες έχει εντοπιστεί το έντομο (Επαρχία Αμμοχώστου και περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας) στις υπόλοιπες περιοχές για αποφυγή εξάπλωσης του εντόμου.

Το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει περαιτέρω ότι η ορθή γεωργική πρακτική επιβάλλει όπως τα φυτά φραγκοσυκιάς διατηρούνται σε καλή κατάσταση, κλαδεύονται συχνά προκειμένου να περιορίζεται η υγρασία και να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός. Τα προσβεβλημένα μέρη θα πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται άμεσα. Η καταστροφή των προσβεβλημένων μερών συστήνεται να γίνει με βαθύ θάψιμο στο έδαφος.

Συστήνεται επίσης κατάβρεξη των προσβεβλημένων φυτών με νερό υψηλής πίεσης και  με προσθήκη σαπουνιού και ισοπροπυλικής αλκοόλης (ισοπροπανόλη) στο νερό.