Ακίνητα επ. Αμμοχώστου: Μεγάλη μείωση του αριθμού ακινήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα


Δραματική είναι η μείωση του αριθμού ακινήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα από ξένους αγοραστές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020, ως συνεπακόλουθο των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία. Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλη μείωση καταγράφηκε τον Απρίλιο.
 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέχρι τον Απρίλιο είχαν κατατεθεί 341 πωλητήρια έγγραφα από πολίτες εντός της ΕΕ και 657 από πολίτες εκτός. Πρόκειται για μειώσεις της τάξεως του 29.55% και 37.78% αντίστοιχα, αν υπολογίσουμε πως για την ίδια περίοδο το 2019 είχαν κατατεθεί 484 πωλητήρια έγγραφα από πολίτες από χώρες εντός της ΕΕ και 1056 από πολίτες εκτός.


 Αν το δούμε ανά επαρχία, κάθε προηγούμενος μήνας ήταν και καλύτερος, με την Πάφο να έχει καταγράψει τον Φεβρουάριο τις περισσότερες καταθέσεις (82 από εκτός ΕΕ), κι από την άλλη η Λάρνακα να ακούμπησε «πάτο» τον Απρίλιο (0 από εντός ΕΕ). Όλες όμως ακολουθούν καθοδική πορεία.

Πιο αναλυτικά ανά επαρχία, στη Λευκωσία κατατέθηκαν το πρώτο τετράμηνο πωλητήρια έγγραφα για 33 ακίνητα από πολίτες εντός ΕΕ και 33 από εκτός (μείωση 41.07% αντίστοιχα), για την Αμμόχωστο 33 από εντός ΕΕ και 65 από εκτός (μείωση 28.26% και 8.45%), για την Λάρνακα 45 από εντός ΕΕ και 141 από εκτός ΕΕ (μείωση 28.57% και 20.79%), για την Λεμεσό 81 από εντός και 206 από εκτός ΕΕ (μείωση 1.22% και 38.69%), και για την Πάφο 149 από εντός ΕΕ και 212 από εκτός (μείωση 37.13% και 48.54%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, παγκύπρια κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020, έχουν πωληθεί συνολικά 443 ακίνητα σε αγοραστές εντός της ΕΕ και 279 ακίνητα σε αγοραστές εκτός της ΕΕ. Συγκριτικά με το πρώτο τετράμηνο 2019, οι αριθμοί αυτοί είναι πιο ψηλοί παρά την καθοδική τάση που καταγράφεται κατά το τρέχον έτος. Πιο αναλυτικά, το 2019 είχαν μεταβιβαστεί συνολικά μόλις 66 ακίνητα σε αγοραστές εντός της ΕΕ και 44 ακίνητα σε αγοραστές εκτός της ΕΕ.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι το 2019, ξεκίνησε με διψήφιους αριθμούς, ωστόσο από τον Σεπτέμβριο και μετά, πήρε τα πάνω του και έδωσε «πάσα» στο 2020 με τριψήφιες μεταβιβάσεις. Πιο αναλυτικά, το 2020, καταγράφηκαν παγκύπρια τον Ιανουάριο 129 μεταβιβάσεις, τον Φεβρουάριο 172 μεταβιβάσεις, τον Μάρτιο 94 μεταβιβάσεις και  τον Απρίλιο 48 μεταβιβάσεις σε αγοραστές εντός της ΕΕ. Αντίστοιχη πορεία είχαν και οι μεταβιβάσεις σε αγοραστές εκτός ΕΕ, δηλαδή 90 τον Ιανουάριο, 118 τον Φεβρουάριο, 49 τον Μάρτιο και 22 τον Απρίλιο.

Πηγή:Φιλελεύθερος - Μάριος Ρούσσος