ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

To Νeammochostos.com λαμβάνει στο μέγιστο δυνατόν, όσα περισσότερα μέτρα μπορεί για να ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις εξαπάτησης , παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση  δεν φέρει ευθύνη για το τι αποφασίζουν οι χρήστες του ή/και για τα προϊόντα τα οποία ανεβάζουν   οι χρήστες στην ιστοσελίδα ή/και για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες δια μέσω των αγγελιών.

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το Neammochostos.com παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση / δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης / επισκέπτης που επιθυμεί να δημοσιεύει αγγελίες στην ιστοσελίδα πρέπει να:  

 •    δηλώνει     τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά     του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από     την ιστοσελίδα  στις     σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα     περιεχόμενα / υπηρεσίες του.    

 •    Να     ενημερώνει επιμελώς την     ιστοσελίδα   άμεσα     για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων,     καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία     αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και     πλήρη.

 •    Ο     χρήστης / επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει     ότι οι αγγελίες που επιτρέπονται είναι     μόνο για προϊόντα, υπηρεσίες και     εργασίες. Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν     διαφημιστικό περιεχόμενο ή URL (Διευθύνσεις     ιστοσελίδων)    καθότι παρέχονται ξεχωριστές υπηρεσίες     διαφήμισης από την ιστοσελίδα    

 •    Ο     διαχειριστής της    ιστοσελίδας  διατηρεί     το δικαίωμα να προσαρμόσει τον τίτλο     της καταχώρησης ή την περιγραφή της     αγγελίας    (χωρίς βεβαίως να αλλάζει την ουσία)    ώστε να είναι σύμφωνα με τους κανόνες     του ιστότοπου.   

 •    Οι     εικόνες της καταχώρησης πρέπει να     αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά και μόνο     το προϊόν της καταχώρησης. Λογότυπα     εταιριών και διαφημίσεις απαγορεύονται    κάτω από την ενότητα των αγγελιών,     καθότι υπάρχει ξεχωριστή υπηρεσία     διαφημίσεων η οποία προσφέρεται από     την ιστοσελίδα.    ( εκτός όπου ρητώς προνοείται διαφορετικά     στην ενότητα των αγγελιών)      

 •    Απαγορεύεται     αυστηρώς η χρήση αγγελιών – διαφημίσεων     για καταχωρήσεις, όπως: ναρκωτικά και     καπνός, όπλα οποιουδήποτε τύπου (πλην     αυτών που αφορούν το κυνήγι), πορνογραφικό     υλικό, φαρμακευτικά προϊόντα, κλεμμένα     αντικείμενα, προσβλητικό υλικό για     άτομα, εθνικότητες, δημόσια πρόσωπα ή     εμβλήματα.


Το Neammochostos.com δεν ελέγχει οιανδήποτε συναλλαγή γίνεται μεταξύ των πωλητών ή και των ενδιαφερόμενων ή και οιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας ή/και τρίτα πρόσωπα και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις συναλλαγές οι οποίες γίνονται μεταξύ τους. 

Το Νeammochostos.com δεν ελέγχει , την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία ή/και τα προϊόντα  των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Αγγελιών ή/και των προϊόντων  που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα.

Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια , όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε μέσος λογικός άνθρωπος, πριν προχωρήσει σε οιανδήποτε συναλλαγή για αγορά οιουδήποτε προϊόντος ή για να αποδεχτεί πρόταση εργασίας ή/και οιασδήποτε υπηρεσίας.

Το Νeammochostos,com για λόγους ασφαλείας συμβουλεύει τους χρήστες του ή/και τρίτα πρόσωπα τα κατωτέρω:

    

 1.    To Νeammochostos.com      σε     καμία    περίπτωση     δεν αναμιγνύεται σε οιανδήποτε συναλλαγή     πληρωμής μεταξύ των χρηστών ή και     οιονδήποτε τρίτων ατόμων και σε καμία     περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οιανδήποτε     απάτη η οποία ήθελε προκύψει μεταξύ     των συμβαλλόμενων μερών .         

 1.    Το Νeammochostos.com,     συμβουλεύει τους χρήστες όπως λάβουν     όλα τα απαραίτητα μέτρα προτού καταβάλουν     οιονδήποτε ποσό για την αγορά οιουδήποτε     προϊόντος το οποίο αναρτιέται στην εν     λόγω αγγελία και συγκεκριμένα να μην     καταβάλουν οιονδήποτε ποσό προκαταβολικά      αλλά τουναντίον να  βεβαιωθούν ότι θα     παραλάβουν το προϊόν ταυτόχρονα με την     καταβολή του ποσού . Σε περίπτωση που     οι χρήστες αποφασίσουν να προχωρήσουν     σε διαφορετική διευθέτηση από την     προαναφερθείσα ,το Neammochostos.com    δεν φέρει καμία ευθύνη  και την     αποκλειστική ευθύνη την φέρει ο χρήστης     ή/και ο ενδιαφερόμενος ή/και οιονδήποτε      εκ των συμβαλλόμενων μερών.   

 1.    Το Νeammochostos.com,     δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα     του προϊόντος το οποίο τοποθετούν οι     χρήστες του ή/και την καταλληλόλητα     των υπηρεσιών που δημοσιεύουν οι χρήστες     του στις αγγελίες. 

 1.    Σε περίπτωση     που σας σταλούν παραπλανητικά email    και sms    τα οποία σας προτρέπουν να     δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, στοιχεία     τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής     κάρτας, λογαριασμό PayPal, κ.α,     να τα αγνοήσετε και να προχωρήσετε     άμεσα σε διαγραφή των εν λόγω  μηνυμάτων      ειδικότερα  εάν     πριν δεν έχετε πιστοποιήσει τα στοιχεία     του προσώπου που ζητά τις εν λόγω     πληροφορίες.    

 1.    Το Νeammochostos.com     δεν γνωστοποιεί     κανένα στοιχείο σας στους ενδιαφέρομενους,     εκτός από όσα εσείς επιλέγετε    να γνωστοποιήσετε.      

 1.    Το Νeammochostos.com    δεν θα σας ζητήσει     ποτέ και με κανένα τρόπο προσωπικά σας     στοιχεία μέσω μηνύματος σε κινητό (sms,     viber, whatsapp) είτε μέσω e-mail. Είναι προσωπικά     δεδομένα και δεν     πρέπει να τα αποκαλύπτετε σε κανέναν.    Σε περίπτωση που αποφασίσετε να τα     αποκαλύψετε σε οιονδήποτε χρήστη ή/και     ενδιαφερόμενο τότε θα φέρετε αποκλειστική     ευθύνη .

 1.    Μη στέλνετε ποτέ προσωπικά     σας στοιχεία ή στοιχεία των συναλλαγών     σας μέσω μίας κοινής διεύθυνσης     ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail). Με     αυτό τον τρόπο , τρίτα πρόσωπα μπορούν     εύκολα να προχωρήσουν σε υποκλοπή των     προσωπικών σας στοιχείων. 

 1.    Πρώτού     προχωρήσετε σε οιανδήποτε αγορά ,     ταυτοποιήστε  πρώτα την ταυτότητα του     πωλητή, χρήστη ή/και ενδιαφερόμενου     και επιβεβαιώστε την αξιοπιστία του     πωλητή ή/και του αγοραστή. 

 1.    Σε περίπτωση     που τα στοιχεία επικοινωνίας οιονδήποτε     προσώπου είναι εκτός Κύπρου , συνιστάτε     όπως δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να     μην προχωρήσετε σε συναλλαγές χωρίς     να ελέγξετε την αξιοπιστία του     συγκεκριμένου ατόμου.       

 1.    Το     Νeannomochostos.com    σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρόκειται     να στείλει στον υποτιθέμενο πωλητή/αγοραστή     email ή/και     μήνυμα  που να     εγγυάται την συναλλαγή ή την αξιοπιστία     του πωλητή ή αγοραστή.     Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιο email    σας ενημερώνουμε ότι δεν προέρχεται     από το Νeammochostos.com     και το περιεχόμενο του πρέπει να     αγνοηθεί.      

 1.    Σε     περίπτωση που ενδιαφερόμενος σας     ζητήσει να πληρώσετε ή να πληρωθείτε     μέσω PayPal, Western Union και MoneyGram    ή/και οιανδήποτε άλλη υπηρεσία παρακαλούμε     όπως λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα     και δείξετε την δέουσα επιμέλεια ως     προς την εξακρίβωση ή/και έλεγχο της     αξιοπιστίας του ενδιαφερόμενου ή/και     χρήστη ή/και τρίτου προσώπου καθότι     είναι πολύ πιθανό     να πρόκειται για απάτη. Προσοχή     στις συναλλαγές με western    union,     paypal    , επιταγές κλπ .

 1.    Τίποτα στην Ιστοσελίδα    του Neammochostos.com     δεν θα θεωρηθεί     έγκριση, δήλωση,     συγκατάθεση  ή     εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή     Eνδιαφερόμενο     ή οποιοδήποτε     άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε     αναφορικά με τα     προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις     εργοδοτήσεις ,τις απασχολήσεις ή/και     οιονδήποτε άλλο ζήτημα αναρτιέται στις     αγγελίες     


Το Neammochostos.com, δημοσιεύει αγγελίες αναφορικά με οτιδήποτε προσφέρεται ή ζητείται και έχει το δικαίωμα να μην δημοσιεύει αγγελίες, τις οποίες κρίνει ως παραπλανητικές ή/και μη αυθεντικές ή/και αγγελίες τις οποίες θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα .  Άνευ βλαβης των ανωτέρων, το Neammochostos.com σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται ή/και την αξιοπιστία του χρήστη ή/και του ενδιαφερόμενου ή/και οιονδήποτε τρίτου προσώπου


Το Neammochostos.com δεν ενεργεί ως μεσάζων ούτε ελέγχει και ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που ενδεχομένως συνάπτονται μεταξύ του χρήστη και του προσώπου που δημοσιεύει την αγγελία. Γι’ αυτό το λόγο χρήστης ή/και κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκλειστικά την ευθύνη να προχωρήσει και να διερευνήσει με δέουσα επιμέλεια , εάν το κείμενο της αγγελίας ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και αν το προιόν ή οι υπηρεσίες οι οποίες δημοσιεύονται μέσω της αγγελίας και για τις οποίες ενδιαφέρεται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο  ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο παρουσιάζονται δια μέσω της αγγελίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι αγορές μέσω της ιστοσελίδας διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πάροχο υπηρεσιών πληρωμής . Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών της ιστοσελίδας , χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Η ιστοσελίδα  δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Σε περίπτωση που έχετε εξαπατηθεί ή έχετε την υποψία οτι κάποιος σας εξαπάτησε απευθυνθείτε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.