Ειδήσεις

Κυπριακές φυλακές 2005-2015: Αυξήθηκαν οι γυναίκες-Στα ψηλά το ποσοστό αυτοκτονίων

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε σήμερα δύο εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στις ευρωπαϊκές φυλακές από το 2005 έως το 2015 και την εξέλιξη των αλλοδαπών παραβατών που φυλακίστηκαν ή βρίσκονταν σε φυλάκιση με αναστολή από το 2009 έως το 2015.

×

P.A College