Ειδήσεις

Διεκδικούν επέκταση του επιδόματος οι μογονιοί

Η επέκταση του επιδόματος μονογονιού, η κάλυψη της συμβίωσης με άλλο άτομο και η διάσταση συζύγων όπως και η συνέχιση του επιδόματος κατά τις σπουδές του παιδιού είναι μερικές από τις σημαντικότερες διεκδικήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών

×

PLEDIN