Κύπρος

ΓεΣY: Τιμές ιατρικών επισκέψεων

Παρουσιάστηκαν σήμερα οι αναθεωρημένοι κατάλογοι των ιατρικών πράξεων που θα καλύπτονται εντός του ΓεΣΥ και αφορούν στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και οι αντίστοιχοι αριθμοί μονάδων και οι αμοιβές για κάθε πράξη.