Κύπρος

Αναζητούνται πρέσβεις και διευθυντές με ψηλές αμοιβές

Από πρέσβεις στο διπλωματικό σώμα μέχρι γεωλογικούς λειτουργούς αναζητεί η Κυβέρνηση, η οποία ήδη προχώρησε στην προκήρυξη των θέσεων εργασίας για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στη δημόσια υπηρεσία.

Ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν λάβει ενημέρωση από την αρμόδια Αρχή της Γαλλίας, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), καθώς και από την εμπλεκόμενη κυπριακή εταιρεία διακίνησης, ότι στο πιο κάτω αναφερόμενο προϊόν, που έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο Bacillus cereus