Κύπρος

Σε ξενοδοχεία και εστιατόρια το χαμηλότερο εργατικό κόστος

Οι υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Εστίασης παρουσιάζουν το χαμηλότερο εργατικό κόστος, ενώ οι Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες και η Εκπαίδευση το υψηλότερο, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Κόστου (ΕΕΚ) της Στατιστικής Υπηρεσίας με έτος αναφοράς το 2016.

Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι,καθηγητές και διευθυντές

Αναζητείται προσωπικό για να στελεχώσει θέσεις της Δημόσιας υπηρεσίας, ζητείται ο κατάλληλος για τη θέση του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Cyta, διευθυντές σχολείων, προσωπικό για τον τομέα της υγείας, εργαζόμενοι για την ΑΗΚ, αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.