Επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

×

FIXED4U POP UP