Ζητείται προσωπικό σε Κύπρο και εξωτερικό

Αναζητείται προσωπικό για να στελεχώσει θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας, προσωπικό για τον τομέα της υγείας αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πέρα από την Κύπρο, ανοίγουν και θέσεις εργασίας σε διάφορα ευρωπαϊκά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι πέρα από το εσωτερικό μπορούν να αναζητήσουν την τύχη τους και στο εξωτερικό.

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις λήγουν άμεσα και άλλες επεκτείνονται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Φ», όσοι θέλουν να εργαστούν εκτός Κύπρου, υπάρχει θέση για ένοπλους υπαλλήλους ασφάλειας και προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η θέση είναι μόνιμη και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Έχει προκηρυχθεί θέση για βοηθούς στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων, μόνιμη θέση και η προθεσμία είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Επίσης τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης έχουν προκηρύξει μόνιμη θέση για διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων και η προθεσμία είναι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.

Στην Κύπρο, το υπουργείο Υγείας θα αναζητήσει πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, για διασώστες - πλήρωμα ασθενοφόρων και οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 - 30/6/2019. 

Οι θέσεις αφορούν Ιατρικό Λειτουργό, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Ορθοπεδική και με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 χρόνων. Αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Επίσης η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα «Ανατομία».

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε: Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) €70.303,48 - €91.384,41 και Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15) €62.004,54 - €84.532,89. Αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δέχεται αιτήσεις για απασχόληση επτά εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων ετών «Ενίσχυση του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης». Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Επίσης γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων ετών «Ενίσχυση του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει προκηρύξει τέσσερις κενές θέσεις Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: A15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε την προκήρυξη έξι θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

Επίσης γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Διαδικασιών στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα είναι: Κλίμακα 7: (€39.121, €41.219, €43318, €45.416, €47.514, €49.613, €51.711, €53.810, €55.908, €58.007, €60.105, €62.204, €64.302). 

Η υποβολή αιτήσεων έχει αρχίσει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Οκτωβρίου 2018.