Υπό κατάσταση απεργίας η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία


Υπό κατάσταση απεργίας θέτουν την Ξενοδοχειακή βιομηχανία οι Συντεχνίες ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, τα ΔΣ των οποίων συνήλθαν σήμερα σε κοινή συνεδρία.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, κατά τη συνεδρία συζητήθηκε η εισήγηση των Εκτελεστικών Συμβουλίων των δύο Συντεχνιών για την λήψη μέτρων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία ένεκα της παραβίασης της Συμφωνίας ανανέωσης της συλλογικής Σύμβασης που επετεύχθη στις 18 Δεκεμβρίου 2019.

Τα Διοικητικά Συμβούλια ομόφωνα αποφάσισαν και θέτουν την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία υπό κατάσταση απεργίας, καταλήγει η ανακοίνωση.