Χωρίς στέγη τα άτομα με αυτισμό-Κρίθηκε κατεδαφιστέο το κτήριο


Κατεδαφιστέο έχει κριθεί κτήριο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον δρόμο Λεμεσού–Πλατρών και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και δρομολογούνται ενέργειες για εξεύρεση κατάλληλης στέγης για τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό.

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα για το θέμα του κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον δρόμο Λεμεσού–Πλατρών, το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρει ότι μετά από αξιολόγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, το κτίριο έχει καταστεί κατεδαφιστέο και προωθούνται, χωρίς καθυστέρηση, οι απαραίτητες ενέργειες.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ως είναι, για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας Απασχόλησης Παιδιών με Αυτισμό ή και για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες, προσθέτει.

Όσον αφορά το θέμα εξεύρεσης κατάλληλης στέγης για τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δρομολογεί, σε συνεννόηση με τον Σύνδεσμο, τις αναγκαίες ενέργειες για εξεύρεση λύσης για εξυπηρέτηση των παιδιών με αυτισμό.