Τρ. Κύπρου: Τα εμβόλια θα φέρουν ανάκαμψη στον τουρισμό


Λίγοι ήταν οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που μπόρεσαν να κάνουν χρήση  του δεύτερου σχεδίου αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ) που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και αφορούσε όσους επηρεάστηκαν από τη δεύτερη επιβολή περιοριστικών μέτρων. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι πελάτες είχαν συμπληρώσει τους εννέα μήνες κάνοντας πλήρη χρήση του μέτρου στην πρώτη εξαγγελία.

Η περίοδος καταβολής αιτήσεων έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2021 και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για δάνεια ύψους περίπου €27 εκατ. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2021, έχουν εγκριθεί δάνεια ύψους περίπου €17 εκατ. για το δεύτερο σχέδιο. Η στενή παρακολούθηση της ποιότητας των δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων συνεχίζεται, όπως σημειώνει η Τράπεζα Κύπρου.

Σχετικά με το πρώτο μορατόριουμ και την λήξη του τέλος Δεκεμβρίου 2020, τα μηνύματα που δίνουν, τουλάχιστον προς το παρόν οι πελάτες της Τράπεζας, είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Πάνω από 25.000 δανειολήπτες είχαν εγκριθεί και αφορούσαν δάνεια ύψους περίπου €5.9 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (αποτελούμενα από δάνεια σε ιδιώτες ύψους €2,1 δισ. και δάνεια σε επιχειρήσεις ύψους €3,8 δισ.) και αντιπροσωπεύουν το 64% του συνόλου των δανείων. Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ) για το σύνολο των δανείων αυτών έληξε στις 31Δεκεμβρίου 2020 και η απόδοσή τους μετά τη λήξη της αναστολής καταβολής πληρωμών είναι ενθαρρυντική, καθώς €3,6 δισ. είχαν δόση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, και το 95% αυτών κατέβαλαν την δόση τους. Η στενή παρακολούθηση της ποιότητας αυτών των δανείων συνεχίζεται και προσφέρονται λύσεις σε πελάτες που τα δάνεια τους αρχίζουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, το 82% των δανείων σε ιδιώτες υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων το είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 93% αυτών κατέβαλαν την δόση τους. Παράλληλα, δάνεια ύψους περίπου €240 εκατ. επαναταξινομήθηκαν από το στάδιο 1 στο στάδιο 2 κατά το 2020, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από την επιδείνωση των μακροοικονομικών παραδοχών και, λόγω προσαρμογών της διοίκησης.  Αντίστοιχα, το 51% των δανείων σε επιχειρήσεις είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 97% αυτών κατέβαλαν την δόση τους, ενώ παράλληλα δάνεια ύψους περίπου €450 εκατ. επαναταξινομήθηκαν από το στάδιο 1 στο στάδιο 2 κατά το 2020.

Η Τράπεζα Κύπρου στην παρουσίαση αποτελεσμάτων αναφέρει ότι   διαθέτει καλά διαφοροποιημένο δανειακό χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος του 2020 τα δάνεια στον τουρισμό περιορίζονταν στο €1,1 δισ. από σύνολο δανείων  ύψους €9,2 δισ. από τα οποία περίπου το 90% ήταν υπό καθεστώς μορατόριουμ. Περίπου το ένα τρίτο αυτών των δανείων είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 98% αυτών κατέβαλαν την δόση τους. Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει  ότι η πλειοψηφία των πελατών στον κλάδο διαμονής, εισήλθαν στην κρίση με σημαντική ρευστότητα, λόγω των ισχυρών αποδόσεων των τελευταίων ετών. Κατά το 2020, η μείωση στις αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό αντικαταστάθηκε μερικώς από τον εσωτερικό τουρισμό μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 2021.


Ανάκαμψη στον τουριστικό τομέα αναμένεται από το β’ εξάμηνο του 2021 και θα είναι συνδεδεμένη με τα διεθνή προγράμματα εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι οι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, από τις οποίες προέρχεται πάνω από το 40% των τουριστικών αφίξεων, είναι σήμερα σε αρκετά προχωρημένο στάδιο στα προγράμματα εμβολιασμών που ακολουθούν. Τα δάνεια    στον τομέα του εμπορίου περιορίζονταν στο €0,9 δισ., από τα οποία περίπου το 53% ήταν υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων η οποία έληξε το τέλος του 2020. Το 68% των δανείων είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 97% αυτών κατέβαλαν την δόση τους. Είναι σημαντικό ότι περίπου το 30% των δανείων του τομέα του εμπορίου σχετίζονται με βασικές υπηρεσίες λιανικής χαμηλού κινδύνου, που δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία.

Ρεπορτάζ: Θεανώ Θειοπούλου / Φιλελεύθερος