Τουρισμός: Περισσότερο ευάλωτη χώρα στην Ευρώπη η Κύπρος


Σε αρνητική πρωτιά βρίσκεται η Κύπρος ως η χώρα που είναι περισσότερο ευάλωτη στην Ευρώπη λόγω του τουριστικού τομέα και των δανειοδοτικών ανοιγμάτων που υπάρχουν από επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου στις τράπεζες.

Στην τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δημοσιεύθηκε προχθές, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, ενώ στα θετικά σημειώνεται η καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Οι τεχνοκράτες του Ταμείου δίνουν στην Κύπρο   αρνητική πρωτιά, τονίζοντας ότι «η υψηλή έκθεση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στον τουριστικό τομέα αυξάνει τον κίνδυνο στην εξυπηρέτηση των δανείων. Τα δάνεια για διαμονή και υπηρεσίες εστίασης ήταν 46% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier 1 capital) των τραπεζών, ένα από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ». 

Με βάση τα στοιχεία του ΔΝΤ, την πεντάδα των ευάλωτων χωρών συμπληρώνει η Ελλάδα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Τα  ελληνικά δάνεια για διαμονή και εστίαση ήταν του 40% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 των ελληνικών τραπεζών. Με μεγάλη διαφορά, ακολουθεί η Ιρλανδία, με τα δάνεια στον τουριστικό τομέα να είναι το 20% του κεφαλαίου κατηγορίας 1 των τραπεζών και ακολουθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία να έχουν δάνεια που αντιστοιχούν στο 18% των κεφαλαίων κατηγορίας

Δεν αντισταθμίζουν οι Κύπριοι

Η υψηλή εξάρτηση του τουρισμού της Κύπρου από διεθνείς αφίξεις υποδεικνύει μια βραδύτερη προοπτική βραχυπρόθεσμης ανάκαμψης, αναφέρει το Ταμείο. Το μικρότερο μερίδιο του εγχώριου τουρισμού δεν μπορεί να αντισταθμίσει την μείωση των διεθνών αφίξεων. Επιπλέον, διευκρινίζουν οι τεχνοκράτες, οι μεγάλες χώρες της τουριστικής αγοράς της Κύπρου έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στους εμβολιασμούς. Δύο από τις τρεις πρώτες χώρες προέλευσης (Ηνωμένο Βασίλειο και Ισραήλ) είναι προχωρημένες στον εμβολιασμό, με περίπου 60% και 110% του πληθυσμού να έχει ολοκληρώσει εμβολιασμούς έως τα μέσα Απριλίου. Ένας άλλος θετικός παράγοντας είναι ότι δύο από τις τρεις πρώτες αγορές (Ρωσία και Ισραήλ) αναμένουν ταχύτερη ανάκαμψη το 2021. Το ΔΝΤ σημειώνει πως «το μερίδιο των τριών κορυφαίων αγορών του (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ισραήλ) παραμένει πολύ υψηλό, καθιστώντας τον τουρισμό ευάλωτο σε εξελίξεις από  αυτές τις χώρες. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση της τουριστικής αγοράς θα βοηθήσει την Κύπρο να αντιμετωπίσει το σοκ».

Στην έκθεση του ΔΝΤ σημειώνεται ότι οι πτήσεις συνέχιζαν να μειώνονται στις αρχές του 2021 και αυτό δεν αποτελεί καλό σημάδι για τον τουρισμό της Κύπρου, δεδομένης της πλήρους εξάρτησής του από τα αεροπορικά ταξίδια. Η πληρότητα των ξενοδοχείων παραμένει χαμηλή, περίπου 10% έως 15%, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της Νότιας Ευρώπης, όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Για την Κύπρο, με βάση τον τρέχοντα ρυθμό διάθεσης εμβολίων στη χώρα, καθώς και το εμβολιαστικό πρόγραμμα του εισερχόμενου τουρισμού, οι αναλυτές του ΔΝΤ έχουν προβλέψει ότι η ανάκαμψη 30% κατά μέσο όρο του επιπέδου του 2019, αναμένεται το 2021, με πλήρη ανάκαμψη έως το 2024.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΥΑΛΩΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Η κυπριακή οικονομία, αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ, έχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, γεγονός που την καθιστά περισσότερο ευάλωτη στον αντίκτυπο του σοκ από τον Covid-19. Οι εισπράξεις από τον τουρισμό αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από 18% των συνολικών εξαγωγών της Κύπρου το 2019. Το υπόλοιπο τουριστικών δαπανών (εισερχόμενα μείον εξερχόμενος) έφτασε περίπου το 8% του ΑΕΠ το 2019. Ο τουρισμός έχει επίσης μεγάλες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις εκτός ξενοδοχείων (υπηρεσίες τροφίμων, λιανική, μεταφορές, κατασκευές, άλλες υπηρεσίες). Η οικονομία της Κύπρου, σημειώνει το ΔΝΤ, έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις βιομηχανίες που σχετίζονται με τον τουρισμό, με το σύνολο της άμεσης και της έμμεσης συνεισφοράς να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 14% του ΑΕΠ το 2019, το οποίο ήταν υψηλότερο από σε σύγκριση με  πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο τουρισμός και οι συναφείς υπηρεσίες παρείχαν επίσης μεγάλη συμβολή (περίπου 13%) στη συνολική απασχόληση. 

Η Κύπρος 3η στην αύξηση του χρέους

Τρίτη στην ευρωπαϊκή κατάταξη με τις μεγαλύτερες αυξήσεις του δημόσιου χρέους είναι η Κύπρος, με αύξηση 24,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat. Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (+25,1%), την Ισπανία (+24,5%), την Ιταλία (+21,2%) και τη Γαλλία (+18,1%). Ο δείκτης ακαθάριστου χρέους προς το ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27) κατά 13,2 εκατοστιαίες μονάδες (από 77,5% στα τέλη του 2019 σε 90,7% στο τέλος του 2020). Σύμφωνα με την Eurostat, στη ζώνη του ευρώ το χρέος αυξήθηκε κατά 14,1 εκατοστιαίες μονάδες (από 83,9% του ΑΕΠ στα τέλη του 2019 σε 98,0% του ΑΕΠ στα τέλη του 2020).

Το μερίδιο του δημόσιου χρέους που κατέχει ο τομέας των εγχώριων χρηματοοικονομικών εταιρειών στα τέλη του 2020 ήταν το υψηλότερο στη Σουηδία (73%), την Κροατία και τη Δανία (από 67%) και την Τσεχία (64%).

Στο τέλος του 2020, ο λόγος του αρχικού βραχυπρόθεσμου χρέους λήξης προς το συνολικό χρέος για τη γενική κυβέρνηση ήταν αυξημένος στη Σουηδία (29,9%), τη Δανία (21,6%), την Πορτογαλία (16,7%) και τη Φινλανδία (15,6%) καθώς και τη Νορβηγία (21,3%). Ο βραχυπρόθεσμος δείκτης χρέους υπερέβη επίσης το 10% στις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία.

Στο τέλος του 2020, τα υψηλότερα μερίδια βραχυπρόθεσμου υπολειπόμενου χρέους λήξης ως προς στο σύνολο του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, αναφέρθηκαν: Στη  Σουηδία (39,7%), στην Εσθονία (28,4%), στην Πορτογαλία (26,4%), στη Λετονία (23,8%) και στην Ιταλία (23,4%). Τα χαμηλότερα μερίδια παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (3,1%) και στη Ρουμανία (3,6%).

Από τις χώρες αναφοράς, μόνο τρεις εξέδωσαν πάνω από το 50% του χρέους τους σε ξένο νόμισμα: Βουλγαρία (82,0%), Κροατία (72,1%) και Ρουμανία (51,1%). Το μέσο κόστος του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης κυμαινόταν μεταξύ 0,4% στην Εσθονία, 0,7% στη Φινλανδία, 0,8% στη Γερμανία και 3,2% στην Ουγγαρία και 3,8% στη Ρουμανία το 2020. Συγκρίνοντας τα δεδομένα του 2020 με το 2019, μειώθηκαν τα έμμεσα επιτόκια για όλες τις χώρες αναφοράς. Τέλος, μεταξύ 2019 και 2020, το απόθεμα των εγγυήσεων που χορηγούνται από τις κεντρικές κυβερνήσεις αυξάνεται για όλες τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.