Τοπική αυτοδιοίκηση: Αγκάθι οι 50 κοινότητες


Μάλλον αδύνατο μοιάζει να τα βρουν υπουργός Εσωτερικών και Ένωση Κοινοτήτων αναφορικά με τον αριθμό των κοινοτήτων που θα συνενωθούν με δήμους, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Μετά και τη χθεσινή συνάντηση των δύο πλευρών, προκύπτει ότι ο μεν υπουργός δεν επιθυμεί να τροποποιήσει την κυβερνητική πρόταση που ετοίμασε ο προκάτοχός του για τις συνενώσεις πριν την καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή, ενσωματωμένη στο νομοσχέδιο για τον περί δήμων νόμο του 2020, η δε Ένωση Κοινοτήτων εξακολουθεί να διαφωνεί με τη συνένωση τόσων πολλών κοινοτήτων με δήμους και επιμένει ότι θα πρέπει να επηρεαστεί μόνο μικρός αριθμός κοινοτήτων, οι οποίες γεωγραφικά παρεμβάλλονται μεταξύ δήμων που θα συγχωνευθούν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα επιθυμούσε στο παρόν στάδιο να γίνει αναδιαμόρφωση του παραρτήματος με τα 37 συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων, ώστε να αφαιρεθούν από αυτό οι 50 κοινότητες που προορίζονται να συνενωθούν με δήμους, να μειωθεί εξ ανάγκης ο αριθμός των συμπλεγμάτων και να διαφοροποιηθεί η σύνθεσή τους.
Κάτι τέτοιο προσκρούει στις διαφωνίες της Ένωσης Κοινοτήτων, η οποία επικαλείται τη διαφωνία σημαντικού αριθμού κοινοτήτων που δεν θέλουν να συνενωθούν με δήμους και την επιθυμία κάποιων άλλων για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην γίνει καμία τροποποίηση και να κατατεθούν ως έχουν τα περί δήμων και περί κοινοτήτων νομοσχέδια, με αποτέλεσμα κάποιες κοινότητες να περιλαμβάνονται και στην πρόταση για συνένωση με δήμους και στην πρόταση για συμμετοχή τους σε συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων και οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν στη Βουλή.

Νέα διαβούλευση

Πληροφορούμαστε όμως ότι ο υπουργός Εσωτερικών και η Ένωση Κοινοτήτων προσανατολίζονται όπως έχουν το ταχύτερο, πιθανό εντός της ερχόμενης εβδομάδας, νέα διαβούλευση, ώστε να επιδιώξουν να βρουν συναινετική λύση για τις κοινότητες που θα ενσωματωθούν σε δήμους και τις κοινότητες που θα συστήσουν συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων. Όπως προαναφέραμε, τα περιθώρια συμφωνίας δεν είναι πολλά, αλλά η προσπάθεια θα γίνει.
Όπως κατέστησε σαφές χθες ο Νίκος Νουρής προς την ηγεσία της Ένωσης Κοινοτήτων, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, καθώς επείγει η κατάθεση των νομοσχεδίων στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και αμέσως μετά η προώθησή τους στη Βουλή. Το γεγονός όμως ότι και η Ένωση Δήμων διεκδικεί νέα διαβούλευση με τον υπουργό, ώστε να συζητηθούν κάποιες από τις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο για τους δήμους στο πλαίσιο του νομοτεχνικού ελέγχου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον 10-15 ημερών έως ότου καταλήξει η νέα διαβούλευση, συνεπώς θα δοθεί κάποιος χρόνος και για τη διαβούλευση υπουργού – Ένωσης Κοινοτήτων.

Πενήντα σελίδες με αλλαγές

Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Δήμων, Χριστάκης Χριστοφίδης (φωτογραφία), προώθησε χθες στην εκτελεστική επιτροπή της ένωσης το σημείωμα που του ζητήθηκε με κωδικοποιημένες τις αλλαγές που επήλθαν από τη Νομική Υπηρεσία κατά τον νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου για τον νέο περί Δήμων Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές που αφορούν τη μεταρρύθμιση.

Οι πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι το σημείωμα είναι έκτασης περίπου πενήντα σελίδων, στοιχείο ενδεικτικό του αριθμού των αλλαγών που επήλθαν στο νομοσχέδιο που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων.

Πληροφορούμαστε ότι στο μεταξύ το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στην Ένωση Δήμων σημείωμα με το οποίο διευκρινίζεται ότι η αφαίρεση / τροποποίηση της διάταξης του νομοσχεδίου που προέβλεπε ότι τα ετήσια έσοδα από τα τέλη αδειών κυκλοφορίας οχημάτων θα καταλήγουν στους δήμους δεν απηχεί την πολιτική θέση του υπουργείου. Η σχετική διάταξη τροποποιήθηκε εκ νέου, ώστε όλα τα έσοδα (περίπου 120 εκατ. ευρώ) από τα τέλη αδειών να παραχωρούνται στους νέους δήμους.

Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης Δήμων θα αξιολογήσουν τις αλλαγές σε ολοήμερη συνεδρία τους την Τρίτη και θα καταλήξουν σε αποφάσεις ως προς την αποδοχή ή απόρριψή τους. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών για νέα διαβούλευση.

Μελέτη για σύσταση αγροτικών δήμων 

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών με την Ένωση Κοινοτήτων συζητήθηκε και η πρόταση της ένωσης για διεξαγωγή μελέτης από το υπουργείο για τη δυνατότητα σύστασης βιώσιμων αγροτικών δήμων, αποτελούμενων από συμπλέγματα κοινοτήτων με ικανοποιητικό πληθυσμό.

Ο εκτελεστικός γραμματέας της Ένωσης Κοινοτήτων Παναγιώτης Δαμιανού ανέφερε στον «Πολίτη» ότι ο κ. Νουρής εξέφρασε ετοιμότητα να προωθήσει τις διαδικασίες για διεξαγωγή τέτοιας μελέτης, ώστε να διαφανεί κατά πόσο η δημιουργία αγροτικών δήμων θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες προς τους κατοίκους της υπαίθρου και θα επιφέρει εξοικονομήσεις.

Νοουμένου ότι η συζήτηση του θέματος είναι στα αρχικά στάδια, συνάγεται ότι θα απαιτηθεί χρόνος για τη διεξαγωγή της μελέτης και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων της, συνεπώς δεν πρέπει να αναμένεται ότι στο πλαίσιο της προωθούμενης μεταρρύθμισης θα ληφθούν αποφάσεις για δημιουργία αγροτικών δήμων. Το πιθανότερο είναι να εφαρμοστεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός: Ένας αριθμός κοινοτήτων να συνενωθούν με γειτονικούς δήμους και η πλειοψηφία των κοινοτήτων να συστήσουν συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων, τα οποία μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα μπορούν να μετεξελιχθούν σε δήμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο για τον νέο περί δήμων νόμο δεν προβλέπει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τη μείωση των δήμων από 30 σε 17 και τη συνένωση κάποιων εξ αυτών με 50 κοινότητες, ωστόσο περιέχει πρόνοια που προβλέπει δημοψηφίσματα για συνενώσεις δήμων ή κοινοτήτων στο μέλλον.