Τι παραμένει ανοιχτό Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα


Τα καταστήματα τα οποία μπορούν να είναι ανοιχτά την Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα αναφέρονται σε διάταγμα του υπουργού Υγείας το οποίο εκδόθηκε στις 15/4.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το διάταγμα απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και την 20ή Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου. 

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται: (i) τα περίπτερα, (ii) οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 20η Απριλίου 2020, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία. 

Άρα την Κυριακή και την Δευτερα του Πάσχα θα είναι ανοιχτά:

(i) τα περίπτερα, 

(ii) οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο.

Την Δευτέρα του Πάσχα ανοικτοί θα είναι φούρνοι και ζαχαροπλαστεία ενώ κλειστές και τις δύο ημέρες θα είναι οι υπεραγορές.


ΠΗΓΗ:offsite.com.cy