Τι αλλάζει στους μισθούς το 2020


Το 2020 θα εφαρμοστούν μια σειρά από ρυθμίσεις που φέρνουν αλλαγές στο ύψος των απολαβών εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πέραν των 19.500 ευρώ μπορούν να μειώσουν τον φόρο που τους αναλογεί ξεκινώντας ή αυξάνοντας τις εισφορές τους σε ασφαλιστικό πρόγραμμα ή ταμείο επαγγελματικών συντάξεων.

Η ΑΤΑ

Κατ’ αρχάς έστω και οριακά το ποσοστό της ΑΤΑ αυξάνεται κατά 0,23%. Σύμφωνα με τη μεταβατική συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με το 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης). Το 2019 ο δείκτης κατέγραψε αύξηση ύψους 0,46%. Κατά συνέπεια, η ΑΤΑ από 01/01/2020 ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 1,27% επί των νέων μισθών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα από την πιο πάνω μεταβατική συμφωνία.

 

Το Δημόσιο

Η παραπάνω ρύθμιση, για την ΑΤΑ ισχύει και στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου του 2020 το τιμαριθμικό επίδομα και για περίοδο δώδεκα μηνών αυξάνεται κατά 0,23%, πάνω στους βασικούς μισθούς με κατώτατο όριο τις 11.844 ευρώ. Πέραν της ΑΤΑ φέτος στο προσωπικό του δημόσιου τομέα θα δοθούν ετήσιες προσαυξήσεις, ενώ τέθηκε σε ισχύ η τρίτη φάση της άρσης των αποκοπών στους μισθούς. Το 2020 θα επιστραφούν αποκοπές ύψους 43 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα., όσοι αμείβονται:

– Ώς 1.000 ευρώ έχουν ήδη λάβει, από πέρυσι, πίσω το σύνολο των αποκοπών τους.
– Από 1.000 ώς 1.500 ευρώ, η αποκοπή μειώνεται στο 3,3% (από 10,3%).
– Από 1.500 ώς 2.000 ευρώ, η αποκοπή μειώνεται στο 5,3% (από 12,3%).
– Από 2.000 ώς 3.000 ευρώ, η αποκοπή μειώνεται στο 11% (από 13,5%).
– Από 3.000 ώς 4.000 ευρώ, η αποκοπή μειώνεται στο 13,5% (από 16%).
– Άνω των 4.000 ευρώ, η αποκοπή μειώνεται στο 15% (από 17,5%).

Η επιστροφή των αποκοπών ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018 κα θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023.

 

Φοροαπαλλαγές
Αυξάνεται στο 1/5, από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος η φοροαπαλλαγή για πληρωμές σε ασφαλιστικά σχέδια ζωής, σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, σε ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα εισοδήματα του 2019 που θα δηλωθούν το 2020. Στόχος της ρύθμισης είναι να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία προνοίας και σχέδια υγείας. Πρακτικά ο φορολογούμενος με εισόδημα πέραν του αφορολόγητου μπορεί να μετατρέψει μέρος του φόρου που του αναλογεί σε αποταμίευση.

 

Το ΓεΣΥ

Το 2020 επιφυλάσσει και μειώσεις στους μισθούς και γενικά στα εισοδήματα, καθώς από την 1η Μαρτίου αυξάνονται οι εισφορές προς το ΓεΣΥ ενόψει και της εφαρμογής της δεύτερης και τελικής φάσης του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου 2020, με την έναρξη παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι εισφορές μισθωτών και συνταξιούχων αυξάνονται σε 2,65% από 1,70%, τον εργοδοτών σε 2,90% από 1,85%, των αυτοτελώς εργαζομένων σε 4% από 2,55% και των λοιπών εισοδημάτων (ενοίκια, μερίσματα, αξιωματούχων) σε 2,65% από 1,70%. Η συμμετοχή του κράτος θα ανέλθει από το 1,65% στο 4,7%.


ΠΗΓΗ:ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ