Σε ποια θέση βρίσκεται η επ. Αμμοχώστου στις τιμές βενζίνης και πετρελαίουO μήνας Απρίλιος 2019,χαρακτηρίζεται, όπως και ο Μάρτιος, από μικρές μεν αλλά συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές αυξήσεις στην βενζίνη 95 κατά 0,052 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης μικρή αύξηση κατά 0,009 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης αύξηση κατά 0,013 σεντ.

Από τα μέσα Ιανουαρίου 2019 που ήταν οι φθηνότερες τιμές, μέχρι το τέλος Απριλίου, η λιανική τιμή για τη βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 15,4 σεντ το λίτρο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 8,5 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 9,7 σεντ το λίτρο.

Όπως αναφέρεται, από τις αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης 95  και του πετρελαίου κίνησης, για τον Απρίλιο μόνο, οι καταναλωτές πλήρωσαν  συνολικά €64.609 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019. Για την βενζίνη 95 πλήρωσαν €57.238 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης €7.371 ευρώ.

Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά τον μήνα Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον Μάρτιο, σημείωσε αύξηση κατά 13 ευρώ τα χίλια λίτρα. Η μέση τιμή του κατά την 1η Απριλίου ήταν 832 ευρώ τα χίλια λίτρα και στο τέλος του μήνα €845 ευρώ.

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2019, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους, ήταν 1,434 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,194 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1,353 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,246 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,826 σεντ και στην Κύπρο 0,832  σεντ.

Κατά τον ίδιο μήνα, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους, ήταν 0,564 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο η ίδια, 0,564 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,618 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,636 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,574 σεντ και στην Κύπρο 0,609  σεντ.

Γενικά η μέση τιμή χωρίς τους φόρους των βασικών πετρελαιοειδών στην Κύπρο είναι ψηλότερη του μέσου όρου των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικότερη διαφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για τον μήνα Απρίλιο 2019, η μέση τιμή της βενζίνης χωρίς τους φόρους ήταν η ίδια με τη Μέση Τιμή της Ε.Ε.

Η φθηνότερη επαρχία, λαμβάνοντας υπόψη όλο το χρονικό διάστημα από 01.04.2019 μέχρι 30.04.2019, για την βενζίνη 95 ήταν κατά σειρά η Λευκωσία – Λεμεσός – Αμμόχωστος – Λάρνακα και η πιο ακριβή η Πάφος. 

Για το πετρέλαιο κίνησης παρουσιάζεται διαφοροποίηση στην κατάταξη, με φθηνότερη επαρχία κατά σειρά τη Λευκωσία – Αμμόχωστο – Λάρνακα – Λεμεσό – Πάφο.

ΚΥΠΕ