Σωτήρα: Ανακαίνιση κτηρίου του Παιδοκομικού Σταθμού του ΣΚΕ


Ο Δήμος Σωτήρας σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Σωτήρας προχώρησε στην ανακαίνιση και συντήρηση του υφιστάμενου κτηρίου του Παιδοκομικού Σταθμού του ΣΚΕ.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τέλη Μαΐου 2020 και ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2020, και μάλιστα τέσσερεις μήνες πριν την προκαθορισμένη προθεσμία που δόθηκε στην εταιρεία.

Οι εργασίες περιλάμβαναν θερμομόνωση οροφής και τοιχοποιίας, βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, επιδιόρθωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αποχετεύσεων και αλλαγή όλων των ειδών υγιεινής και συντήρηση των παραθύρων.

Το έργο ανέλαβε η εταιρεία «Παρασκευάς Ελευθερίου «Contracting & Developing Ltd».