Στο σφυρί, από αυτοκίνητα μέχρι σφουγγαρίστρες


Αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, σφουγγαρίστρες, είδη κουζίνας, αναπηρικά καροτσάκια, ενεργειακά ποτά και ηλεκτρογεννήτριες αναμένεται να βγάλει σε πλειστηριασμό τον Σεπτέμβριο το Τμήμα Τελωνείων. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία έχει κατασχέσει από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 30 Απριλίου στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου καθώς και στα λιμάνια της Δημοκρατίας.

Ο δημόσιος πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη του δημοσίου τελωνείου Λεμεσού. Σύμφωνα με γνωστοποίηση της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων η οποία και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο σφυρί αναμένεται να βγει ένα όχημα μάρκας Jaguar καθώς και δύο πλαστικές σακούλες με προσωπικά είδη.

Επίσης θα τεθούν προς πώληση εμπορευματοκιβώτια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια και πλαστικά είδη κουζίνας. Μέσω πλειστηριασμού θα επιχειρηθεί να πωληθούν επίσης κιβώτια τα οποία περιέχουν ηλεκτρονικά αναπηρικά καροτσάκια, 112 κιβώτια με ενεργειακά ποτά, 16 κιβώτια με εξαρτήματα εκτυπωτών καθώς και ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο.

Παράλληλα, ο πλειστηριασμός θα περιλαμβάνει και πέντε ηλεκτρογεννήτριες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας των εμπορευμάτων γίνεται από το Τελωνείο πριν την πώληση και αυτή καθορίζεται ως η κατώτατη τιμή πώλησής τους. Τα προς εκποίηση είδη εκτίθενται για επιθεώρηση τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού. 

Ο κάθε πλειοδότης θεωρείται ότι έχει επιθεωρήσει τα εμπορεύματα και η πλειοδοσία γίνεται με δική του ευθύνη. Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, καμιά προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον αρμόδιο λειτουργό, αν είναι χαμηλότερη της προκαταρκτικής τιμής πώλησης. Ο αρμόδιος λειτουργός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την υψηλότερη ή άλλη προσφορά. Με εξαίρεση τα εμπορεύματα που προορίζονται για επανεξαγωγή, πάνω στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων εισπράττεται ΦΠΑ με βάση τον ισχύοντα συντελεστή.

Να σημειωθεί πως για να εκποιηθούν τα εμπορεύματα πρέπει να είναι να αζήτητα, δηλαδή εμπορεύματα για τα οποία δεν έχει δοθεί τελωνειακός προορισμός στον χρόνο που καθορίζεται από την τελωνειακή νομοθεσία, ή  δημευθέντα, δηλαδή εμπορεύματα των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας η οποία προβλέπει και τη σχετική διαδικασία δήμευσης ή  εγκαταλειφθέντα. Αν το αρμόδιο Τμήμα δεν καταφέρει να πωλήσει σε δύο διαδοχικές δημοπρασίες κάποια εμπορεύματα για ποσό που να καλύπτει τους δασμούς και φόρους που τα βαρύνουν, καθώς και τα αποθηκευτικά τέλη και έξοδα μεταφοράς τους και δημοπράτησης, τότε τα εμπορεύματα θεωρούνται ως εγκαταλελειμμένα και περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας.

Σε τέτοια περίπτωση ο διευθυντής του Τμήματος έχει την εξουσία να τα εκποιήσει με προκήρυξη δημόσιας προσφοράς απαλλαγμένα από δασμούς και φόρους, να τα καταστρέψει, ή να τα διαθέσει προς κάλυψη δημοσίων αναγκών ή αναγκών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.