Σεβασμό στο αίτημα για συνένωση τους ζητούν οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Σωτήρας και η Κοινότητα Λιοπετρίου

Σεβασμό στο αίτημα για συνένωση τους απαιτούν οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Σωτήρας και η Κοινότητα Λιοπετρίου, που αποφάσισαν από κοινού ο νέος Δήμος να μετονομαστεί σε Δήμο Αγίας Νάπας ώστε να διατηρηθεί το “brand name”.

Σε κοινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία μεγάλων Δήμων βρίσκει κάθετα αντίθετους τους Δήμους Αγίας Νάπας, Σωτήρας και την κοινότητα Λιοπετρίου».

Η διαφωνία και οι σχετικοί προβληματισμοί των τριών οντοτήτων, προστίθεται, «εστιάζονταν κυρίως στις προκλήσεις και στα προβλήματα που διαφαίνονται ότι θα υπάρξουν στην  λειτουργικότητα και στην αποτελεσματικότητα, με την συνένωση των τεσσάρων Δήμων στην Επαρχία Αμμοχώστου, δημιουργώντας  μ’ αυτόν τον τρόπο ένα  υπερδύναμο Δήμο, σε αντίθεση με την συνένωση των πέντε κοινοτήτων στην Επαρχία Αμμοχώστου».

Αναφέρεται ότι «η δημιουργία μεγάλων Δήμων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη φιλοσοφία και το γενικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα σχετικά νομοσχέδια που κατατέθηκαν από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής».

Η δημιουργία δυσανάλογου μεγάλου μεγέθους Δήμων, συνεχίζει η ανακοίνωση «θα οδηγήσουν όχι σε μεταρρύθμιση, αλλά σε απορρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αρνητικής συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες, αφού η μετάβαση από το σημερινό μοντέλο διοίκησης σε κάτι εντελώς διαφορετικά δημιουργεί τεράστιες επιχειρησιακές αλλά και διοικητικές προκλήσεις».

Οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Σωτήρας και η Κοινότητα Λιοπετρίου στέλλουν για ακόμα μια φορά «το ηχηρό μήνυμα ότι η συναινετική πρόταση των τριών τοπικών αρχών για την συνένωσή τους, αποτελεί την καλύτερη λύση για αυτές, αφού ικανοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν βάση των σχετικών μελετών τις οποίες διεξήγαγαν η Ένωση Δήμων και το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη μεταρρύθμιση αλλά καθώς και της μεταξύ τους διαβούλευσης, ημερομηνίας 02 Νοεμβρίου 2019».

Ταυτόχρονα «η συνένωση θα δημιουργήσει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως όσον αφορά τον τουρισμό, αφού οι υπό συνένωση οντότητες έχουν ενιαίο παραλιακό μέτωπο το οποίο με τα κατάλληλα έργα υποδομής και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η ανάπτυξη αυτή θα ενισχύσει τη θέση του νέου Δήμου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και  θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στις υπό συνένωση οντότητες».

Προς αυτή τη κατεύθυνση, σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση «είναι σημαντική η από κοινού απόφαση των τριών τοπικών αρχών ο νέος Δήμος να μετονομασθεί σε Δήμο Αγίας Νάπας, ώστε το brand name Αγία Νάπα να διατηρηθεί και να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού».

Ακόμα ο στόχος της αποκέντρωσης ουσιωδών υπηρεσιών από το Κεντρικό Κράτος, επιτυγχάνεται, προστίθεται, «μέσω της δημιουργίας των  πέντε Επαρχιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Σκοπός της δημιουργίας των πέντε αυτών οργανισμών είναι η ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας,  Αποχετεύσεων και Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, με την παράλληλη μεταφορά της αδειοδότησης της ανάπτυξης (πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής) από τα Επαρχιακά Γραφεία Πολεοδομίας, τους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, αντίστοιχα, στους πέντε Οργανισμούς», αναφέρεται.

Οι Δήμοι Αγίας Νάπας, Σωτήρας και η Κοινότητα Λιοπετρίου σημειώνουν «επίσης ότι οποιαδήποτε απόφαση που δεν θα περιλαμβάνει την συνένωση των τριών Τοπικών Αρχών και θα αφορά συνενώσεις στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, θα αποτελεί ένδειξη μη σεβασμού των δημοτών των τριών τοπικών αρχών, αφού θα επηρεάσει το μέλλον και τις προοπτικές τους μέσω της προώθησης αλλότριων συμφερόντων».