Πυρίλλης: Συνεχίζεται η διαδικασία για άδειες παροχής διευκολύνσεων σε παραλίες


Θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, η διαδικασία για τις άδειες παροχής διευκολύνσεων σε παραλίες, δηλώνει ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Παραλιμνίου αναφέρεται στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, την Τετάρτη, για την πρόταση νόμου για εκ νέου παράταση της ισχύος των αδειών παροχής διευκολύνσεων μέχρι το 2024, και διευκρινίζει ότι «οι προσφορές προκηρύχθηκαν εμπρόθεσμα, παρ’ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα μέλη του Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων για να μην προκηρυχθούν. Η υποβολή των προσφορών καθυστέρησε λόγω των δικαστικών μέτρων που έλαβαν για να τις ακυρώσουν, κάτι για το οποίο δεν τους δικαίωσε το Δικαστήριο».

Σήμερα, συνεχίζει «με τη συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκεται απευθείας ανάθεση των προσφορών σε αυτούς που προσπάθησαν να ακυρώσουν τη νόμιμη διαδικασία που επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, την Εθνική Νομοθεσία και την Αρχή της Διαφάνειας και Ίσων Ευκαιριών Χωρίς Διακρίσεις». «Είναι δικαίωμα του καθενός να προσπαθεί να κρύψει την επιθυμία του για απευθείας ανάθεση των προσφορών σε συγκεκριμένους ανθρώπους με χαμηλό τίμημα μέσα από γκεμπελικές μεθόδους» είπε και σημείωσε πως «η πραγματική τους προσπάθεια είναι να πάρουν πίσω τα σημεία στην άμμο ανάμεσα στους λουομένους».

Ο Θεόδωρος Πυρίλλης αναφέρει ακόμα στην ανακοίνωση του πως «είμαι νοικοκύρης και στο σπίτι μου και στον Δήμο μου. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία μέχρι τέλους σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς» και προσθέτει πως «δεν φοβούμαι να συζητήσω ανοικτά και δημόσια καθετί που αφορά τη διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Παραλιμνίου, επειδή υπηρετούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια».

Ο Δήμαρχος παραθέτει το ιστορικό από την ημέρα προκήρυξης των προσφορών μέχρι σήμερα και εξηγεί ότι «στον Δήμο Παραλιμνίου οι διαγωνισμοί αναφορικά με τις άδειες παροχής διευκολύνσεων προκηρύχθηκαν στις 31/12/2021 εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος».

Αναφέρει ακόμα τα χρονοδιαγράμματα των διαγωνισμών και σημειώνει πως στις 19/1/2022 εκδόθηκε απαγορευτικό διάταγμα συνέχισης της διαδικασίας των προσφορών από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου κατόπιν αίτησης των μελών Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων με αποτέλεσμα να παγιοποιηθούν όλες οι διαδικασίες. Στις 28/1/2022 εκδόθηκε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η Αίτηση των Αιτητών και το διάταγμα ακυρώθηκε, ενώ την ίδια μέρα ο Δήμος με σχετική ανακοίνωση ενημέρωνε τους οικονομικούς φορείς ότι σκοπός ήταν μετά την ακύρωση του διατάγματος να τεθούν νέα χρονοδιαγράμματα για τους διαγωνισμούς».

Προσθέτει ακόμα ότι «στις 1/2/2022 εκδόθηκε νέο απαγορευτικό διάταγμα συνέχισης της διαδικασίας προσφορών αυτή τη φορά από το Διοικητικό Δικαστήριο, κατόπιν νέας αίτησης και προσφυγής των μελών του Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων. Στις 18/2/2022 εκδόθηκε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε και αυτή η Αίτηση και ακυρώθηκε το απαγορευτικό διάταγμα».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «αφού ακυρώθηκαν τα διατάγματα που εκδόθηκαν μονομερώς, ο Δήμος Παραλιμνίου προχώρησε άμεσα στον καθορισμό νέων ημερομηνιών για την αποστολή απαντήσεων αλλά και την υποβολή προσφορών. Από τις 12 προσφορές, αξιολογήθηκαν και κατακυρώθηκαν στις 06/04/2022, οι έξι από αυτές οι οποίες είχαν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητήθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία από τους υπόλοιπους προσφοροδότες».

Ταυτόχρονα καταλήγει η ανακοίνωση του Δημάρχου Παραλιμνίου «ζητήθηκε η άποψη του Γενικού Λογιστηρίου για τον χειρισμό τριών από αυτές» ενώ «οι προσφορές αξιολογήθηκαν και αναμένεται η κατακύρωσή τους τις επόμενες μέρες».

Πηγή: ΚΥΠΕ