Πρόταση νόμου για απαγόρευση μαντήλας σε δημόσια εκπαιδευτήρια και όχι μόνο


Πρόταση νόμου προωθεί το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με στόχο την απαγόρευση της μαντήλας από δημόσιους χώρους και δημόσια εκπαιδευτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Όπως αναφέρει το κόμμα η μαντήλα «αποκρύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και του κεφαλιού με τρόπο που να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμα».  

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο αναφέρει ότι σκοπός της πρότασης νόμου του κόμματος, είναι «η εξασφάλιση της κοινωνικής ασφαλείας και ειρήνης, αποτρέποντας πιθανές εγκληματικές ενέργειες, παρέχοντας τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα να αναγνωρίζουν την ταυτότητα ενός ανθρώπου».