Προσοχή! Αποσύρονται τρία επικίνδυνα προϊόντα από κυπριακή αγορά (pics)


Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Προϊόν
Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Είδος: Miniature Circuit Breaker (MCB)
Εμπορική επωνυμία: AOELEC
Μοντέλο: AUB1
Χαρακτηριστικά: 1 pole
Εισαγωγέας: PAMBOS NICOLAOU & SON LTD

2. Αρ. ΕΑΗ-2019-12 / 12-2019
Miniature Circuit Breaker (MCB) – LS / BKN
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας προβαίνει σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.
Προϊόν

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία, Φωτιά και Εγκαύματα

3. Αρ. ΕΑΗ-2019-15 / 12-2019
Miniature Circuit Breaker (MCB) – SANTE / DZ47-63
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού το 2-pole εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη ενώ το 1-pole εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκληση του 2-pole από την αγορά και σε εθελοντική απόσυρση του 1-pol e από την αγορά.
Προϊόν