Προβλήματα στη λειτουργία του Instagram


Προβλήματα με τη λειτουργία των λογαριασμών τους αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες του Instagram ανά τον κόσμο, οι οποίοι ενημερώνονται «πως ο λογαριασμός τους έχει ανασταλεί».

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούσαν να συνδεθούν και αντ' αυτού έβλεπαν ένα μήνυμα που ανέφερε ότι «ο λογαριασμός τους είχε ανασταλεί». «Αναστείλαμε τον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022», τονιζόταν στην ειδοποίηση, με την επισήμανση πως αυτό γινόταν λόγω «παραβίασης των όρων της κοινότητας».

4364657392184762 image


Ωστόσο, το ζήτημα φαίνεται να είναι τεχνικής φύσης και δεν αφορά σε μαζική αναστολή λογαριασμών.