Πότε αλλάζει για τελευταία φορά η ώρα- Τα επόμενα βήματα

Η ώρα που η Ε.Ε. δε θα χρειάζεται να γυρίζει τους δείκτες του ρολογιού φαίνεται να πλησιάζει, με τα επόμενα βήματα μετά τη δημόσια διαβούλευση να είναι καθοριστικά. 

 

Να θυμίσουμε ότι η Επιτροπή πρότεινε να σταματήσει το 2019 η αλλαγή της ώρας στην Ε.Ε. που πραγματοποιείται δύο φορές ανά έτος. Με τον τρόπο αυτό, θα τεθεί τέλος στην πρακτική της αλλαγής της ώρας κατά μία ώρα μπροστά τον Μάρτιο και κατά μία ώρα πίσω τον Οκτώβριο.

Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη δεν θα διατηρούν πλέον εθνικές ρυθμίσεις για αλλαγή της ώρας.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, αφορά στην κατάργηση της εποχιακής αλλαγής της ώρας με συντονισμένο τρόπο. Η απόφαση για την εφαρμογή θερινής ή χειμερινής ώρας σε μόνιμη βάση θα ληφθεί από κάθε κράτος μέλος. Όμως, η καλύτερη δυνατή περίπτωση είναι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να λάβουν τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που θα εφαρμόσει το καθένα τους από το 2019 με συντονισμένο τρόπο.

Σε επικοινωνία που είχαμε με αρμόδιες πηγές στην Ε.Ε. μάς αναφέρθηκε ότι η διαδικασία μετά τη δημόσια διαβούλευση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προϋποθέτει τη μετατροπή της πρότασης σε οδηγία με την έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συναπόφασης. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποκλείεται να δεχτεί τροποποιήσεις.

Στη συνέχεια, κάθε κράτος μέλος θα κοινοποιήσει έως τον Απρίλιο του 2019 αν προτίθεται να εφαρμόσει θερινή ή χειμερινή ώρα σε μόνιμη βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής.  Η απόφαση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, ενδεχόμενες διαβουλεύσεις και αξιολογήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η τελευταία υποχρεωτική αλλαγή σε θερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου του 2019. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επανέλθουν σε μόνιμη βάση στη χειμερινή ώρα θα μπορούν ακόμη να πραγματοποιήσουν μία τελευταία εποχιακή αλλαγή της ώρας, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου του 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι πλέον δυνατές εποχιακές αλλαγές.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα, όμως, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, εξαρτάται από την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τον Μάρτιο του 2019 το αργότερο.

Στη διαβούλευση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας λήφθηκαν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και από τα 28 κράτη μέλη, οι περισσότερες που έχουν ληφθεί ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής. Το 84% όσων απάντησαν δήλωσαν ότι είναι υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας που πραγματοποιείται δύο φορές ανά έτος.