Πέριξ του 50% το τελικό κούρεμα στην Κύπρου

KPMGΠαρόλο που τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης που πραγματοποιεί η KPMG Λονδίνου για τους ισολογισμούς στην Τράπεζα Κύπρου θα παραδοθούν την Παρασκευή, αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται στην Κεντρική Τράπεζα, υπολογίζουν το τελικό κούρεμα των ανασφάλιστων καταθέσεων στο 50%.

Αν δεν προκύψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τότε το κούρεμα θα κυμανθεί στο πιο πάνω ποσοστό με οριακές αποκλίσεις. Στα χέρια της Κεντρικής βρίσκεται ήδη ο ισολογισμός της «καλής» Λαϊκής Τράπεζας και τις επόμενες μέρες θα παραδοθούν και οι υπόλοιποι.

 

philenews.com