«Πάρκαραν» κόκκινα δάνεια τριών βουλευτών


Στην άκρη είχε βάλει ο Συνεργατισμός κόκκινα δάνεια ύψους €599 χιλ. που έλαβαν εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δανείων τους. Πρόκειται για δάνεια που έλαβαν δύο εν ενεργεία βουλευτές, τα οποία μετά την αναδιάρθρωση είχαν υπόλοιπο €3,47 εκατ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εξέτασε τα κόκκινα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) στον Συνεργατισμό, συνολικά για τρεις εν ενεργεία βουλευτές περιθωριοποιήθηκε (parked) ή διαγράφηκε μέρος του συνολικού τους δανεισμού, ο οποίος μετά την αναδιάρθρωση ήταν ύψους €3,49 εκατ.\


  Ρεπορτάζ: Ελευθερία Παϊζάνου της εφ. Φιλελεύθερος  


Το... παρκάρισμα δανείων («parked loans») είναι το ποσό που παρουσιάζεται ως «ενδεχόμενη υποχρέωση» και το οποίο καθίσταται απαιτητό αν ο δανειολήπτης αθετήσει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, αλλιώς διαγράφεται οριστικά σε περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου. Δηλαδή, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) πάρκαρε ποσό €599 χιλ. από τα δάνεια των εν ενεργεία βουλευτών, τα οποία θα διαγραφούν όταν θα εξοφληθεί το υπόλοιπο των δανείων. Αν οι βουλευτές αθετήσουν τη συμφωνία που έκαναν με την τράπεζα, θα πρέπει να αποπληρώσουν και τις 599.000 ευρώ.

Τι βρήκε η Ελεγκτική

Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην Ad Hoc επιτροπή, η οποία συζητά τα κόκκινα δάνεια των ΠΕΠ, διαπιστώνονται τα εξής:

-Το υπόλοιπο του δανείου ενός βουλευτή μετά την αναδιάρθρωση ήταν €2,6 εκατ., από τα οποίο ποσό €429 χιλ. έμεινε στην άκρη (parked loans). 

- Δεύτερος βουλευτής με δύο μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μετά την αναδιάρθρωση είχε υπόλοιπο δανείων €875,312, ενώ παραμερίστηκε ένα ποσό από τα δύο δάνεια. Συγκεκριμένα, το πρώτο δάνειο είχε υπόλοιπο €365,236, από το οποίο η τράπεζα έβαλε στην άκρη €170 χιλ. Το δεύτερο δάνειο του ίδιου βουλευτή είχε υπόλοιπο €510,076, ωστόσο δεν αναφέρεται το ποσό το οποίο έμεινε στην άκρη, απλά αναφέρεται πως το ποσό που θα παραμεριστεί βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση.

-Το δάνειο τρίτου βουλευτή μετά την αναδιάρθρωση είχε υπόλοιπο €129,240, από το οποίο διαγράφηκε ποσό €13,240. Ωστόσο στο δάνειο του συγκεκριμένου βουλευτή η ΣΚΤ δεν «στάθμευσε» κανένα ποσό.    

Στα στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζεται το υπόλοιπο των δανείων των τριών εν ενεργεία βουλευτών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων ή εταιρειών κατά τη στιγμή της λύσης αναδιάρθρωσης, το συνολικό ποσό των διαγραφών καθώς και το ποσό που έμεινε στην άκρη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται το αρχικό ποσό του δανεισμού που είχαν οι συγκεκριμένοι βουλευτές για να διαπιστωθεί πόσες καθυστερήσεις είχαν.

Είχε σημειώσει 14 περιπτώσεις

Να σημειωθεί πως η περίπτωση των τριών εν ενεργεία βουλευτών εντοπίστηκε όταν η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε διαπιστώσει πως για 14 περιπτώσεις δανείων απαιτείτο περαιτέρω έλεγχος, καθώς φαινόταν ότι έγιναν αμφιλεγόμενες διαγραφές δανείων και ενδεχομένως να υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση δανειοληπτών - πολιτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι υπόλοιπες 11 περιπτώσεις ΠΕΠ αφορούν πρώην υπουργούς, αρχηγούς κομμάτων και βουλευτές.

Αρχικά η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε τις δανειακές συμβάσεις που είχαν 162 ΠΕΠ (δηλαδή πρώην και νυν βουλευτές και υπουργοί από το 2008 μέχρι σήμερα). Ωστόσο, αργότερα, επικεντρώθηκε σε 54 ΠΕΠ από τα οποία τα 21 είναι εν ενεργεία βουλευτές που είχαν σε κάποια δεδομένη στιγμή μεταξύ της 31η Δεκεμβρίου 2013 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, είτε οι ίδιοι είτε συνδεδεμένα σε αυτούς πρόσωπα μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.