Παραλίμνι/Αγία Νάπα: Απορρίφθηκαν 57 προσφυγές ξενοδοχειακών μονάδωνΣτο κενό κατέληξαν οι προσφυγές 57 ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία Νάπα και στο Παραλίμνι οι οποίες προσέβαλαν τα τέλη που τους επέβαλε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για παλαιές οφειλές.

 

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αυτά καταγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το 2009 μετά από συμφωνία μεταξύ των συμβουλίων αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας και του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων, το τελευταίο ανέλαβε την ευθύνη για τις χρεώσεις και εισπράξεις της ποσότητας νερού που παράγεται από τις μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων των αποχετευτικών συστημάτων της ποσότητας νερού που παραχωρήθηκε στους καταναλωτές από την αρχή της λειτουργίας των μονάδων, δηλαδή το 2002.

 

Οι καταναλωτές ενημερώθηκαν με ειδοποιήσεις των συμβουλίων αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ημερομηνίας 30/4/2009. Τον Σεπτέμβριο του 2009, το ΤΑΥ απέστειλε προειδοποιήσεις για τις καθυστερημένες οφειλές. Αρκετούς μήνες μετά, τα επηρεαζόμενα ξενοδοχεία που άσκησαν προσφυγές, απέστειλαν επιστολές στο ΤΑΥ ζητώντας εξηγήσεις για τα επιβληθέντα τέλη και σημειώνοντας ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις, ουδέποτε είχαν συμβληθεί με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

  

Το ΤΑΥ δεν έδωσε καμία απάντηση σε αυτές τις επιστολές και ως αποτέλεσμα ασκήθηκαν, το 2013, προσφυγές. Από τη μια διαμαρτύρονταν για τη μη απάντηση των επιστολών τους και από την άλλη ζητούσαν απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία να κηρύσσεται άκυρη η απόφαση να επιβληθεί τέλος για κατανάλωση ανακυκλωμένου νερού.

 

Σε ό,τι αφορά στην ουσιαστική θεραπεία που ζητούσαν οι εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες, ήτοι την ακύρωση των επιβληθέντων χρεώσεων, το Δικαστήριο έκρινε πως οι προσφυγές ασκήθηκαν εκπρόθεσμα, δηλαδή, μετά την παρέλευση των 75 ημερών που προβλέπει το Σύνταγμα, και ως εκ τούτου δεν εξέτασε καν τους λόγους που προέβαλαν για την ακύρωση των τελών. 

 

Σε ό,τι αφορά στη μη απάντηση των επιστολών που έστειλαν τα ξενοδοχεία, το Δικαστήριο υπέδειξε ότι «η υποχρέωση των καθ’ ων η αίτηση (σ.σ. του ΤΑΥ) ήταν να διευθετήσουν την επιβολή και είσπραξη των τελών εκείνων που τα συμβούλια αποχετεύσεως Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ουδέποτε επέβαλαν. Αυτή ήταν η οφειλόμενη ενέργεια που επιβάλλεται από τον νόμο και όχι η διαγραφή τους». Κρίθηκε πως δεν υπήρξε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και το αποτέλεσμα ήταν η απόρριψη των προσφυγών.


ΠΗΓΗ:ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ