Ο Κυριάκος Ιωακείμ, μέλος του Πολεοδομικού Συμβουλίου


Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον Κυριάκο Ιωακείμ, Δημοτικό Σύμβουλο Παραλιμνίου, εκπρόσωπο του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ως Μέλος του Πολεοδομικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του Χαράλαμπου Πετρίδη, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Άμυνας.

Η απόφαση για διορισμό, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021,  λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του στις 29 Ιουλίου 2020, κατόπιν σύστασης του Υπουργού Εσωτερικών.