Νέες χαλαρώσεις Υπουργικού-Τι αλλάζει σε mall, λιανικό εμπόριο και επιχειρήσεις


Νέες χαλαρώσεις στα μέτρα κατά του κορωνοϊού, που αφορούν το λιανικό εμπόριο, τα εμπορικά κέντρα και τις επιχειρήσεις,  αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε όπως αυξηθεί το ποσοστό της χωρητικότητας των συγκεκριμένων υποστατικών, από τις 23 Μαΐου.

Συγκεκριμένα «η χωρητικότητα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό, περιλαμβανομένης της Δημόσιας Υπηρεσίας, αυξάνεται σε υποστατικά μέχρι 500τ.μ στο 100% της χωρητικότητας και σε υποστατικά άνω των 500τ.μ στο 85% της χωρητικότητας».

Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Νιόβη Παρισσινού, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε επίσης, να εγκρίνει την απόφαση του ΔΣ του ΟΚΥΠΥ για διορισμό του κ. Κύπρου Σταυρίδη στη θέση του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή του Οργανισμού των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι υπόλοιπες αποφάσεις

Σύμφωνα με την κ. Παρισσινού, εγκρίθηκε ο καθορισμός ενιαίου ποσοστού συνεισφοράς 15%, προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για έργα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027».

Με το ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς, εκφράζεται έμπρακτα η κυβερνητική πολιτική για άμεση προώθηση/υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω προγράμματα, ανεξαρτήτως της φύσης τους, δεδομένου ότι αυτά επιλέχθηκαν ως προτεραιότητες/πολιτικές της ΕΕ, μετά από σειρά διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι πρόκειται και για προγραμματισμό που περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Κύπρος το Αύριο».

Επίσης, εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Παροικιακών Σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 120.000 ευρώ.