Μόνο ευπαθείς ομάδες σε υπεραγορές & φαρμακεία μέχρι τις 10 π.μ.


Μόνο ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα εξυπηρετούνται σε υπεραγορές και φαρμακεία μέχρι τις 10 π.μ

Με νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας τα Φαρμακεία και οι Υπεραγορές θα εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ αποκλειστικά και μόνο ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδας. 

Δείτε το εν λόγω σημείο του διατάγματος: 

Με τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τίθενται αμέσως σε εφαρμογή τα πιο κάτω μέτρα:

α) Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού

περιορισμού (καραντίνα), χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας, ή

εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας.

β) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου πρόσωπο το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού COVID — 19, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

4. Από τις 06.00 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Τα Φαρμακεία και Υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το  Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

(i) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας:

ii) Εξήντα ετών και άνω.

(iii) Με αναπηρίες.

Δείτε αυτούσιο το διάταγμα εδώ!

 

Υπ. Υγείας: Ποια άτομα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και αποσκοπούν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, επισημαίνεται ότι τα άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να περιοριστούν από τον εργασιακό χώρο:

1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών.

2. Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

•    Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή), 

•    Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια,

•    Σακχαρώδη διαβήτη,

•    Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση),

•    Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C),

•    Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα,

•    Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία),

•    Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), 

•    Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου),

•    Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,

•    Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ομάδες δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις της επιδημίας και των κλινικών στοιχείων που προκύπτουν.

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Βεβαίωση ή Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό στοιχείο.


ΠΗΓΗ:offsite.com.cy