Μείον €554 εκατ. τα κρατικά ταμεία λόγω κορωνοϊού


Την κατρακύλα πήραν τα δημόσια οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος) τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν κατά 13,7% που αντιστοιχούν σε €554 εκατ. Συγκεκριμένα μέχρι τον Ιούνιο οι εισπράξεις του κράτους ήταν €3,50 δισ. σε σχέση με €4,05 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως η μείωση των εισπράξεων του κράτους οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο για αναχαίτιση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την έκθεση μακροοικονομικής παρακολούθησης της κυπριακής οικονομίας για τον Αύγουστο, την ίδια περίοδο οι δαπάνες παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 12,9%, η οποία οφείλεται κυρίως στα σχέδια στήριξης των εργαζόμενων που εφάρμοσε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες ανήλθαν στα €4,3 δισ. σε σχέση με €3,81 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2019. Βάσει της έκθεσης του υπουργείου Οικονομικών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2020, το ισοζύγιο προϋπολογισμού της γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα της τάξης των €804,6 εκατ. (4,0% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €240,5 εκατ. (1,1% του ΑΕΠ) κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εξάλλου, το πρωτογενές υπόλοιπο της γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα €603 εκατ. (3,0% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €427 εκατ. ευρώ (1,9% του ΑΕΠ) κατά την αντίστοιχη περίοδο το πρώτο εξάμηνο 2019. Στο μεταξύ, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ κατέγραψε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 11,9%, σε σύγκριση με ένα θετικό ποσοστό 0,8% στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Επίσης, παρατηρήθηκε επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης και μείωση της εξωτερικής ζήτησης. Εξάλλου, τον περασμένο Ιούλιο ο δείκτης αυξήθηκε κατά 4,5 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Παράλληλα, από το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφηκαν μεγάλες μειώσεις στις αφίξεις τουριστών, που έφτασαν το 85,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρήθηκε μείωση 61,4% στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα και μείωση 76,5% από τη Γερμανία. Όσον αφορά στην ανεργία, τον Ιούνιο του 2020 αυξήθηκε στο 9,8% σε σχέση με 7,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Σε σχέση με τον πληθωρισμό τον Ιούλιο 2020 σημείωσε μείωση 2% σε σύγκριση με μείωση 2,2% τον Ιούνιο. Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του έτους οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν μείωση 11,3%  και οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν μείωση 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αναφορικά με την αγορά ακινήτων, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, οι νέες συμβάσεις πώλησης μειώθηκαν κατά 36,5%, ενώ οι μεταβιβάσεις ακινήτων μειώθηκαν κατά 29,4% τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2020. Τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν ενώ τον Ιούνιο το ετήσιο επιτόκιο ήταν 1,7%.


ΠΗΓΗ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ