Μαθητές από Παραλίμνι θα συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκή Σύνοδο για το κλίμα


Μαθητές από το Λύκειο Παραλιμνίου  θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο 2020 για να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους νέους με θέμα το κλίμα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και χρησιμοποιεί ως υπόδειγμα μια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP) Οι μαθητές θα κληθούν να εκπροσωπήσουν έναν τομέα, μια βιομηχανία ή μια ομάδα χωρών και να διαπραγματευτούν μεταξύ τους με στόχο τη διατύπωση συστάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Νέοι από όλο τον κόσμο υψώνουν τη φωνή τους για να σώσουν τον πλανήτη, και η ΕΟΚΕ τους άκουσε. Η εμβληματική εκδήλωση της ΕΟΚΕ για τους νέους, Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS), θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2020. Μαθητές από 33 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ευρώπη θα συναντηθούν για να συζητήσουν σχετικά με τους καλύτερους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, με σύνθημα «Το δικό μας κλίμα, το δικό μας μέλλον!». Ο κατάλογος των συμμετεχόντων σχολείων διατίθεται εδώ.

Τα 33 σχολεία που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία επιλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού εργαλείου επιλογής, με κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Επιλέχθηκε ένα σχολείο από κάθε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Κάθε σχολείο θα εκπροσωπηθεί από τρεις μαθητές ηλικίας 16-18 ετών, οι οποίοι θα συνοδεύονται από έναν καθηγητή. Σχεδόν 800 σχολεία έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση του επόμενου έτους.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αφουγκραστεί τις λαμπρές ιδέες των μαθητών για την αντιμετώπιση της σημερινής κλιματικής κρίσης και να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε περισσότερο στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των νεαρών συντονιστών, οι μαθητές θα συζητήσουν τις προτάσεις τους χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα μια Διάσκεψη των Μερών (COP) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Οι μαθητές θα συναντηθούν με εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων νέων, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να μετουσιώσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους σε συγκεκριμένες συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές θα υποβληθούν από την ΕΟΚΕ σε διεθνείς ιθύνοντες αρμόδιους για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και θα συζητηθούν σε διασκέψεις ανά την Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για την προετοιμασία των συζητήσεων, ένα μέλος της ΕΟΚΕ θα επισκεφθεί κάθε συμμετέχον σχολείο προκειμένου, αφενός, να παρουσιάσει την ΕΕ και την ΕΟΚΕ και το έργο που επιτελούν για τους νέου και, αφετέρου, να εξηγήσει τον τρόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης και να διευκρινίσει τι ακριβώς αναμένεται από τα σχολεία.

Ιστορικό πλαίσιο

Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS) διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη. Η YEYS αποτελεί την εμβληματική εκδήλωση της ΕΟΚΕ για τους νέους και εγκαινιάστηκε το 2010 με σκοπό να συνδέσει τους νεότερους πολίτες τη Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε χρόνο, μαθητές ηλικίας 16-18 ετών από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες έρχονται στις Βρυξέλλες για δύο ημέρες και συνεργάζονται στην κατάρτιση ψηφισμάτων που εν συνεχεία διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα ψηφίσματα περιέχουν τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ελπίδες τους για το μέλλον τους ως Ευρωπαίων πολιτών.

Όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα ώστε να αποστείλουν τρεις μαθητές που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ επιδιώκει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι ιδέες των νεότερων γενεών της Ευρώπης κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.