Κορωνοϊός: Τα νέα στοιχεία στην επ. Αμμοχώστου

Νεότερα στοιχεία για τα κρούσματα στην Κύπρο

Νέα στοιχεία για τα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο δημοσιεύει η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπ. Υγείας.

Σύνοψη

 • Μέχρι την 28η Απριλίου 2020, έχουν αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 836 περιπτώσεις COVID-19 και 20 θάνατοι (θνητότητα: 2,4%) 
 • Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το 21,5% είναι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας (ν=180) - 4,5% είναι ιατροί (ν=38), 10,8% νοσηλευτές (ν=90), 1,4% άλλα επαγγέλματα υγείας (ν=12) και 4,8% βοηθητικό προσωπικό (ν=40) 
 • Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 46 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 32-60 έτη) και το 50,5% αφορά γυναίκες 
 • Οι περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης είναι 579 (83,3% από τις 695 περιπτώσεις  που είναι γνωστό το επιδημιολογικό ιστορικό) - Από αυτές, 80 (13,8%) καταγράφηκαν στον Δήμο Αραδίππου και 56 (9,7%) είχαν σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 
 • Συνολικά 19,6% (ν=164) των περιπτώσεων COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή φροντίδα, εκ των οποίων 116 (70,7%) έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Η διάμεση ηλικία όλων των νοσηλευόμενων ασθενών είναι τα 62 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 49,5 – 72,5 έτη), με το 66,9% να αφορά άνδρες 
 • Έξι άτομα βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (για ολόκληρη την ημέρα ή μέρος της ημέρας εάν απεβίωσαν, μεταφέρθηκαν σε άλλη υγειονομική μονάδα ή εξήλθαν του νοσοκομείου). Από αυτά τα άτομα, τα 4 (66,7%) ήταν διασωληνωμένα. 
 • Συνολικά 296 (35,4%) περιπτώσεις έχουν αναρρώσει 
 • Μέχρι την 28η Απριλίου 2020, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 53.120 διαγνωστικές εξετάσεις (6.046,6 ανά 100.000 πληθυσμού) 

Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που  κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι την 28η Απριλίου, έχουν αναφερθεί 836 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1 και 2). 

O διάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την ημερομηνία της  δειγματοληψίας είναι 4 μέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 2-7 ημέρες). Πρέπει να  σημειωθεί ότι για 14 περιστατικά, η ημερομηνία συλλογής του δείγματος ήταν πριν  από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ως αποτέλεσμα της άμεσης εξέτασης ατόμων  που είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό περιστατικό COVID-19.  Μέχρι την 28η Απριλίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών του COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους), ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργής νόσου)1, είναι 14,3 ανά 100.000 κατοίκους (Γράφημα 3). 

4

Γράφημα 1: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 στην Κύπρο από 01/03/2020, με βάση την ημερομηνία συλλογής δείγματος (Date of sampling) (ν=832) και την ημερομηνία εμφάνισης συμπτωμάτων (Date of symptoms onset) (ν=456). *Τα πιο πρόσφατα δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του ότι περιπτώσεις νόσου μπορεί να μην εμφάνισαν ακόμα συμπτώματα.

4

Γράφημα 2: Συχνότητα (N. of cases) και αθροιστική συχνότητα (Cumulative N. Of Cases) εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 στην Κύπρο από την 01/03/2020 με βάση την ημερομηνία δήλωσης του εργαστηρίου (ν=836).

*Τα πιο πρόσφατα δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του ότι περιπτώσεις νόσου μπορεί να μην εμφάνισαν ακόμα συμπτώματα.

4

Γράφημα 3: Αθροιστική επίπτωση 14 ημερών του COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους) - μέτρο που αντικατοπτρίζει τον επιπολασμό της ενεργού λοίμωξης. Η 23η Μαρτίου αντιπροσωπεύει την 14η ημέρα μετά την πρώτη εργαστηριακά επιβεβαιωμένη περίπτωση COVID-19.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων COVID-19, το 49,5% αφορά σε άνδρες (ν=414) και το 50,5% σε γυναίκες (ν=422).

Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 46 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 32-60 έτη). Ανά ηλικιακές ομάδες: 51 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (6,1%), 574 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (68,7%) και 210 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (25,2%). Η ηλικία μίας περίπτωσης δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί (Γράφημα 4).

e

 

Γράφημα 4: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 στην Κύπρο ανά φύλο (Males= Άνδρες, Females= Γυναίκες) και ανά ηλικιακές ομάδες σε έτη – Age groups (in years). 

Μεταξύ όλων των περιπτώσεων, 317 (37,9%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 218 (26,1%) στην επαρχία Λάρνακας, 153 (18,3%) στην επαρχία Πάφου, 91 (10,9%) στην επαρχία Λεμεσού, 40 (4,8%) στην επαρχία Αμμοχώστου και 14 περιστατικά (1,7%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α1 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά δήμο.

Σημειώνεται ότι 122 περιπτώσεις (14,6%) αναφέρθηκαν στην Αραδίππου, δήμο της επαρχίας Λάρνακας (Πίνακας Α1). Οι περιπτώσεις στην Αραδίππου, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου σε μία τοπική μονάδα παραγωγής ενός αρτοποιείου, είναι κυρίως άνδρες (59%, ν=72) και η διάμεση ηλικία είναι τα 49 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 33-62 έτη). Εξαιρώντας το συγκεκριμένο δίκτυο, οι περιπτώσεις είναι κυρίως γυναίκες (53,4%, ν=50) και η διάμεση ηλικία είναι 55 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 40,5-69,5 έτη).

Μεταξύ των 836 περιπτώσεων, το 21,5% είναι εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας2 (ν=180) - 4,5% είναι ιατροί (ν=38), 10,8% νοσηλευτές (ν=90), 1,4% από άλλα επαγγέλματα υγείας (ν=12) και 4,8% βοηθητικό προσωπικό (ν=40). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την κατανομή των εργαζομένων στον Τομέα Υγείας ανά επαρχία.

6

Επιδημιολογικό ιστορικό

Μέχρι την 28η Απριλίου, ο τρόπος έκθεσης είναι διαθέσιμος για 695 περιπτώσεις (83,1%). Από αυτές τις περιπτώσεις, το 16,7% (ν=116) είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού ή έμενε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι περιπτώσεις αυτές είχαν κυρίως άμεση σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Εγχώρια μετάδοση καταγράφηκε στο 83,3% (ν=579) των περιπτώσεων (επί 695 με γνωστό τρόπο έκθεσης), εκ των οποίων το 9,7% (n=56) είχε σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου.

Στην Αραδίππου (δήμο της επαρχίας Λάρνακας) έχουν καταγραφεί 122 περιπτώσεις - 80 (65,6%) περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ 10 (8,2%) περιστατικά είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Για 32 (26,2%) περιπτώσεις στην Αραδίππου, δεν έχει καταγραφεί το επιδημιολογικό ιστορικό.

Ο Πίνακας Α1 στο Παράρτημα παρουσιάζει τον αριθμό και τις περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης ανά 100.000 κατοίκους ανά επαρχία.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Από τα 836 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 94,4% (ν=823), εκ των οποίων το 29,5% (ν=243) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 70,5% (ν=580) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα. Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα είναι:

 • πυρετός (ν=299/799, 37,4%),
 • βήχας (ν=270/808, 33,4%),
 • μυαλγία (ν=192/806, 23,8%),
 • πονόλαιμος (ν=152/804, 18,9%)
 • ανοσμία (ν=105/712, 14,7%) και
 • δυσκολία στην αναπνοή (ν=104/790, 13,2%).

Άλλα αναφερόμενα συμπτώματα είναι η καταρροή, η διάρροια και ο πονοκέφαλος. Ο Πίνακας Α2 στο παράρτημα παρουσιάζει την κατανομή των ασυμπτωματικών περιπτώσεων COVID-19 κατά τη διάγνωση, ανά φύλο και ηλικία.

Υποκείμενα νοσήματα

Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 ήταν διαθέσιμα για 720 (86,1%) περιπτώσεις. Από αυτές, 302 (42%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Τα πιο συχνά υποκείμενα νοσήματα ήταν:

 • υπέρταση (119/700, 17%),
 • διαβήτης (66/704, 9,4%),
 • καρδιακές παθήσεις (60/700, 8,6%)
 • κακοήθειες (18/433, 4,2%).

Άλλες αναφερόμενες συν-νοσηρότητες ήταν η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσες νόσοι και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Θάνατοι

Μέχρι την 28η Απριλίου, αναφέρθηκαν 20 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά με COVID-19 (Θνητότητα: 2,4%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 2,3. Δεκαέξι θάνατοι (80%) σημειώθηκαν σε άνδρες και τέσσερις (20%) σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 76 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 67-79 έτη). Έξι θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λάρνακας και έξι στην επαρχία Πάφου, από τρεις στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου και δύο στην επαρχία Λεμεσού (Παράρτημα Πίνακας Α3).

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου ήταν 7 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 3,5-15,0 ημέρες). Τo Γράφημα Α3 στο παράρτημα παρουσιάζει την καμπύλη Kaplan Meier του χρόνου από την ημερομηνία δειγματοληψίας μέχρι την ημέρα θανάτου.

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 5) αναφέρει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα. Σημειώνεται ότι σε 15 θανάτους, υποκείμενη αιτία θανάτου καταγράφηκε η νόσος COVID-19 (Θνητότητα COVID-19: 1,8%).

3

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)3 

Συνολικά, 19,6% (ν=164) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων 116 (70,7%) έχουν πάρει εξιτήριο. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 62 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 49,5-72,5 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=109, 66,5%). Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6) παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών σε νοσοκομεία ανά ημέρα.

e

Γράφημα 6: Αριθμός εισαγωγών σε νοσοκομεία ανά ημέρα (ν=164)

*Η ημερομηνία εισαγωγής σε νοσοκομεία, για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν πριν από την έναρξη της επιδημίας, αντικαταστάθηκε με την ημερομηνία δειγματοληψίας.

Συνολικά, 31 ασθενείς (18,9% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4), εκ των οποίων οι 6 βρίσκονταν ακόμα σε ΜΕΘ (μέχρι την 28η Απριλίου).

Εικοσιέξι από τους 30 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ (83.9%) είχαν διασωληνωθεί, από τους οποίους 6 είναι ακόμα διασωληνωμένοι. Η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ (για όλους τους 31 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ή ακόμα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ) είναι 10 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-27 ημέρες). Τo Γραφήμα Α4 στο παράρτημα παρουσιάζει την καμπύλη Kaplan Meier της διάρκειας παραμονής στη ΜΕΘ ατόμων με COVID-19.

Για τους ασθενείς που απεβίωσαν στη ΜΕΘ (ν=13) η διάμεση διάρκεια παραμονής ήταν 9 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 3-16 ημέρες). Τo Γραφήμα Α5 στο παράρτημα παρουσιάζει την καμπύλη Kaplan Meier της διάρκειας παραμονής στη ΜΕΘ ατόμων με COVID-19 που απεβίωσαν. Για τους ασθενείς που μεταφέρθηκαν ή πήραν εξιτήριο από τις ΜΕΘ (ν=12), η διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 9 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7,5-24,5 ημέρες). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 66 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 56-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ είναι κυρίως άνδρες (ν=22, 71,0%)

Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση (σε ΜΕΘ) ανά 100.000 κατοίκους είναι 0,7. Για λόγους σύγκρισης, η Ιταλία γενικά και η Λομβαρδία ειδικότερα ανέφεραν τους μεγαλύτερους αριθμούς, 6,7 ανά 100.000 κατοίκους (ν=4.068) και 13,8 ανά 100.000 κατοίκους (ν=1.381) αντίστοιχα, την 3η Απριλίου 2020. Οι αριθμοί την 28η Απριλίου σε Ιταλία και Λομβαρδία ήταν 3,1 ανά 100.000 κατοίκους (ν=1.863) και 6,6 ανά 100.000 κατοίκους (ν=665).

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-andamento-nazionale/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale-20200428.csv;

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-regioni/dpc-covid19- ita-regioni-20200428.csv

To παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τις ημερήσιες περιπτώσεις COVID-19 και τις διασωληνώσεις στη ΜΕΘ (Γράφημα 7). Ο Πίνακας Α4 στο παράρτημα παρουσιάζει τον αριθμό περιπτώσεων που εισάγονταν σε ΜΕΘ ανά ημέρα.

f

Γράφημα 7: Αριθμός εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι (Patients intubated) ή μη (Patients not intubated) ανά ημέρα.

* Συμπεριλαμβάνεται η ημέρα εξιτηρίου/μεταφοράς/θανάτου.

Ανάρρωση (αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις μετά το πρώτο θετικό)

Μέχρι την 28η Απριλίου, το 35,4% (ν=296) των περιστατικών COVID-19 έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις που έγιναν μετά τη διάγνωσή τους5. Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ του δεύτερου αρνητικού αποτελέσματος και της πρώτης δειγματοληψίας για τη διάγνωση της COVID-19 είναι 18 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 16-21 ημέρες). Για δύο περιπτώσεις η ημερομηνία δειγματοληψίας δεν ήταν διαθέσιμη. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό ατόμων με COVID-19 με δύο εξετάσεις αρνητικές για τον SARS-CoV-2 και τα χαρακτηριστικά τους.

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά των περιπτώσεων που ανάρρωσαν (ν=296).

e

Σύγκριση με επιλεγμένες χώρες

Μέχρι την 28η Απριλίου, οι διαγνώσεις COVID-19 στην Κύπρο ανέρχονται σε 95,4 ανά 100.000 κατοίκους και η σχετική θνησιμότητα σε 2,3 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η θνητότητα (το ποσοστό θανάτων στα περιστατικά της νόσου) ανέρχεται στο 2,4%. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει δείκτες της Κύπρου και άλλων επιλεγμένων χώρων. Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα παρουσιάζει διαγνωστικές εξετάσεις και περιπτώσεις COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους στην Κύπρο και σε άλλες επιλεγμένες χώρες. Στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί 6.046,6 διαγνωστικές εξετάσεις ανά 100.000 κατοίκους. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον αριθμό των περιπτώσεων νόσου, στις διαγνωστικές εξετάσεις και στους θανάτους για την Κύπρο, περιλαμβάνονται άτομα από το εξωτερικό και τις Βρετανικές βάσεις, ενώ ο συνολικός πληθυσμός στους δείκτες δεν περιλαμβάνει κατοίκους από το εξωτερικό ή τις Βρετανικές βάσεις.

r